Oppsummering

Samordnet rapportering kan ikke fullføres før alle påkrevde steg er gjennomført.

Tallene som vises i parantes er aktivitetstall for personer med funksjonsnedsettelse.

Samordnet rapportering vil først bli fullført når alle steg (faner) er utfylt, og det klikkes på "Fullfør og gå til hovedside". Dette gjelder både for idrettslaget og gruppe for særidrett.