Dokumentasjon på betalinger (Ny 2024)

Viktig for de uten registrerte betalte medlemmer

Dette gjelder kun de som ikke har betalinger registrert inn til idrettens databaser som en sporbar transaksjon.

De dette gjelder må dokumentere at de har innbetalinger på medlemskontingent i en .pdf fil.

Dokumentasjon på at idrettslaget har innbetalinger på medlemskontingenter kan f,eks være: Bankutskrift, regnskapsutdrag eller saldo på inntekskonto som viser innbetalinger til idrettslaget