Årsmøte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Årsmøte

Velg hvorvidt idrettslaget har gjennomført årsmøte eller ikke

Legg inn tallene for totale driftsinntekter og driftskostnader.

  • Last opp årsmøteprotokollen
  • Bekreft at årmøteprotokollens styremedlemmer samsvarer med registrerte styrefunksjoner under "Styre og ledelse"

 

Årsregnskap

  • Last opp årsmøteregnskapet
  • Bekreft at årsregnskapet følger lover og regler for idrettslag

 

Les mer om idrettslagets årsmøte her.