Webdeler 3.69

Versjonen er planlagt releases tirsdag 16.mars 2021.

Endringer i denne versjonen:

  • Kamper som er satt som Avlyst i TA, vises med teksten "Avlyst" i resultat-feltene i de fleste webdeler tilknyttet TA.