TA 2.88

Releaset tirsdag 12.desember 2023!

Versjonens innhold:

DOMMERE

 • Dommerregning
  • Fiks for å hindre at allerede sendte oppdrag til IdrettsOppgjør dukker opp igjen i listen over usendte dommeroppdrag

KAMP/TURNERING

 • Omberammingn - akutt årsak
  • Søker (lag/klubb) kan nå legge til ny kommentar og nye vedlegg etter søknad for Akutt årsak omberamminger er sendt og før  adm. org har behandlet søknaden.
  • Ny kolonne over omberammingssøknder som viser om søknaden er akutt eller ikke.
 • Maskinell kampberamming
  • Fikset lasting av siden over berammingsjobber tar unødvendig lang tid.
 • Varsling
  • Fikset at lasting av siden for å varsle fra kampliste i turnering tar unødvendig lang til.
 • Påmelding lag
  • Endret logikk rundt hvilke Dato-til lagleder-funksjoner får ved påmelding til nye turneringer, spesielt mtp overlapp av sesonger.

DIVERSE

 • LIVE Håndball
  • Divserse nye logger
  • Fiks tilknyttet registrering av hendelser i Offline modus
  • Utfordringer tilknyttet registrering av mål og redning etter Målvaktsbytter er fikset.