TA 2.69

Releaset tirsdag 07.juni 2022.

Følgende endringer/innhold:

Kamp/Turnering

  • Det sjekkes nå også om dommer har reservert seg mot streaming/filming, dersom LiveArena er valgt på turnering/kamp.

Diverse

  • For de SF som har mulighet å endre kamptropp i LIVE-admin, vil nå LiveArena-status endres (til True/JA) dersom en person med reservasjon flyttes ut av kamptropp.
  • Hotfix release 17.06.22 (versjon TA 2.69.3) - sikkerhet/GDPR:
    • Fjern mulighet for å hente vilkårlig FileUpload med id
    • Kun kunne opprette relevante funksjonstyper (lagledere) og redigere lagsiden for eget lag eller klubbens lag.