TA 2.66

Release tirsdag 22.02.2022.

Versjonens innhold:

KAMP / TURNERING

 • Omberammingssøknad
  • Fikset en feil som gjorde at dersom en av mottakerne var registrert uten epostadresse, feilet automatisk epost-utsending ved godkjenning/avslag av en omberammingssøknad.
  • Nå mottar alle involverte epostvarsel ved bruk av automatisk epostvarsling når en godkjenner/avslå en omberammingssøknad.
  • I omberammingssøknad-listen er det fikset en feil som gjorde at fra- og til-dato ble lik etter godkjente søknader, i kolonnen Dato /tid
  • Dato-filter for omberammingssøknad-listen filtrerte ikke etter riktig dato, det er nå fikset slik at filteret over listen filtrerer ut fra Søknad dato.
  • Fikset en feil som gjorde at klubb fikk feilmelding dersom en la ved mer enn ett vedlegg til søknaden.

DOMMERE

 • Varsling
  • Dersom en har endret dommere på kamp (vanlig endring eller gjennom søknad om fritak), kan nå både ny(e) og tidligere dommerkontakt(er) velges som mottaker ved kampvarsling.

RAPPORTER

 • Spillerstall lag pr klubb
  • En kan nå velge Alle grupper og Alle lag.
  • Rapportresultatet inkluderer nå også nedlagte lag (dersom det ligger utøvere i lagets spillerstallen).
 • Lagledere i en turnering
  • Rapportresultatet inkluderer nå også nedlagte lag (dersom laget har aktive funksjoner).

INNSTILLINGER

 • Omberammingssøknadsregler
  • Fikset en feil som gjorde at dersom en var logget inn som Særforbund og lagret endringer for en region-/krests regelement, blr Særforbundet automatisk endret til å være Adm.org (og region/krets mistet regelen i egen liste).

DIVERSE

 • Håndball
  • Disp.søknader
   • Regionens kommentar, som legges inn ved behandling av søknad, blir nå inkludert i svar-eposten som sendes til klubb ved godkjenning/avslag.