TA 2.60

Releaset 24.august 2021

Versjonens endringer/nyheter:

KAMP/TURNERING

 • Spillerstall / Kamptropp
  • Fikset en feil som gjorde at dersom en person har funksjonstypen Kamper LIVE registrert sammen med en annen funksjonstype mot samme org. ble Kamper LIVE funksjonen førende for hvilke tilganger en fikk.

RAPPORTER

 • Dommeroversikt 
  • Det er nå mulig å velge Alle i feltene Aktuell bruk og Nivå.
 • Turneringer med antall lag
  • En kan nå velge å få ut rapportresultat med alle, eller en eller flere utvalgte turneringer.

ANLEGG

 • Når en registrerer nye anlegg kan en nå også legge inn feltet KUD anleggsstedsnr, i tillegg til Anleggsnr. I tillegg må en registrere minimum ett av disse to feltene.

DIVERSE

 • Håndball
  • Dispensasjonssøknad-modul for håndball er nå tilgjengelig for bruk
 • Volleyball
  • Tilpasninger i TA tilknyttet at Volleyball LIVE Enkel introduseres.

HOTFIX RELEASER I ETTERTID

 • 25.08.2021
  • Info-bokser for reservasjoner og kamper under Reservasjon var tom, og lot seg bl.a. ikke redigere
  • Enkelte dommeroppdrag viste ikke i Kampdetaljer.
 • 27.08.2021
  • Eksport knapper (PDF og Excel) for rapportene Kratsdagbok, Lagdagbok og Spilleplan sluttet å virke.
 • 30.08.2021
  • Kamper med TurneringsTypen Cup ble lagret feil når en flyttet lag fra en runde/kamp til en annen, og dukket dermed bl.a. ikke opp i Dommerregningslisten.
  • Endringer i Turneringsoppsett for dommere ble ikke riktig oppdatert i alle tilhørende kamper.