TA 2.58

Releaset 20.april 2021

Kamp/Turnering

 • Varsling - Turnering/Kamp
  • Den er nå mulig å sende varsling også fra Kampsøk.
  • Lag er nå også med i mottakerlisten.
  • I listen over valgte mottakere i varslingsvinduet vises ikke lenger adresse og telefonnr (GDPR).
 • Hurtigberamming
  • Det er nå mulig å velge en verdi for en eller flere kolonner over søkeresultatet, og velge hvilke kamper som skal få denne verdien lagt inn.
 • Spillerstall
  • En kan nå velge om spillere/lagledere skal få med seg detaljer (Draktnr., Posisjon, Høyde, Vekt, Fatning/Hånd, Bilde etc.) ved overføring/flytting av spillerstall.
 • Drag & Drop kampberamming
  • Fjern bane fungerer nå som det skal.
 • Tabellkommentar
  • Linjeskift i tabellkommentaren som legges inn i turneringsoppsett, og vises i Mobilapp'ene (fra versjon 3.27) og Webdeler.
 • Kamptropp
  • Dersom en legger inn en støtteapparat i kamptropp, uten å valgt Funksjonstype, vil dette feltet blir uthevet med rødt som et varsel om en bør fylle dette ut før eksport til LIVE.

Dommer

 • Dommerberamming klubb
  • Fikset en feil som gjorde at xls-filen som genereres når en klikker på knappen Exporter til Excel i Dommerberamming som Dommerkontakt for en klubb, var tom.
 • Utgift
  • Totalsummering i utgiftsfeltet pr kamp viser nå kun summen av dommerutgiftene for dommerne som vises i feltet.
 • Observasjon
  • Når en klikker for å åpne et skjema, åpnes disse nå i en ny egen fane i nettleseren.
 • Søknad om fritak
  • Dommerkontakter i kampenes Adm.org får nå epostvarsel når ny fritakssøknad sendes inn av dommere
  • Dommer ser nå hvilke erstatter som er lagt inn i søknaden, i listen over fritakssøknader i dommerprofilen.
  • Fikset en feil som gjorde at dersom en av dommerne i en konstellasjon søker om fritak, ble makker liggende i begge oppdragene ved behandling av søknad.

Rapport

 • Spillerstall lag pr klubb
  • Ny rapport tilgjengelig for klubb-funksjoner og turneringsansvarlige, som viser spillerstall for aktive lag, inkludert klubbtilhørighet og siste betalte lisens.
 • Kamper uten notat
  • Nytt valg hvor en nå kan velge å få en liste over kamper ført i LIVE og som mangler signert kamprapport filer.

Diverse

 • Håndball
  • Nytt observasjonsskjema "Utviklingsskjema" er på plass, i tillegg er "Veiledningsskjema" deaktivert.
  • Reisetid mellom to ulike anlegg for lag/dommere hentes nå fra Google maps ved beramming av to kamper samme dag (dersom posisjon/koordinater er registrert på begge anleggene).