TA 2.57

Releaset tirsdag 16.mars 2021.

Kamp/Turnering
Kamp avlyst
Det er nå mulig å merke en kamp som Avlyst, kampen vi da ende 0-0 og uten poeng til noen av lagene.
Tabell-sortering
Det er kommet to nye sorteringsvalg tilknyttet tabeller; "Totalt Poeng" og "Ant. Lagstraff", som tidligere var hardkodet og automatisk førstesortert. Dette vil gi mer fleksibilitet og flere valg rundt hvordan tabell kan sorteres.
Påmeldte lag
Når en går inn på et lag for å se påmeldingsinformasjon, i listen over påmeldte lag for en turnering, er det nå laget et nytt felt med lagets org.nr, med link til lagets lagside.

Dommer
Finn ledig dommer
Knapp til "Finn ledig dommer" for kamp blir nå synlig i kamplisten pr kamp.
Personer som kun har funksjonstypen "Dommerkontakt" tilknyttet krets/region, kan nå også bruke "Finn ledig dommer" funksjonene.
Dommerregning
Ventehjul kommer nå opp når dommer klikker på knappen "Send valgte kamper til videre utfylling", frem til bekreftelse dukker opp. Dette for å unngå at dommere klikker flere ganger på send-knappen.
Fikset sortering av kolonnen "Sendt til IO" for dommernes liste Mine dommerregninger.
Søknad om fritak
Fikset en feil som gjorde at en, som TurneringsAnsvarlig SF/SK, ikke fikk sortert eller filtrert etter kolonnen "Søker" i søknadslisten.
Observasjoner
Listen "Andres kamper" er gjort mye kjappere å laste enn den var tidligere.
Rapport
Omberammingshistorikk
En kan nå velge om rapportresultatet også skal vise omberamminger med årsak, men uten gebyr.
Diverse
GDPR
Alle signeringskvitteringer (PDF og Bilder) som er eldre enn 2 år er nå slettet.
Ny jobb som automatisk sletter alle signeringskvitteringer (PDF og Bilder) automatisk ett år etter sluttdato for tilhørende sesong.

Samarbeidssøknader Håndball
Søknader viser nå søknadsnr i selve søknaden
Søknadsnr viser nå også i søknadslistene
I søknadslisten vises nå klassen(e) søknaden gjelder, i stede for kjønn
Fikset en feil som gjorde at enkelte søknader låste seg når Leder signerte etter for mange lagringer.
Dersom en spiller/lagleder har spillertilhørighet til en samarbeidsklubb, vil dette komme fram i kolonnen klubbtilhørighet i kamptropp.
NHF/Region kan nå opprette en søknad på vegne av klubb (som fortsatt må signere og sende inn søknad).
Det er nå mulig å slette søknader som ikke har statusen Godkjent.
NHF/Region vil nå kunne se alle søknader, uansett status (utenom statusen Lagret kladd).