Moodle 3.5

ekurs.nif.no er oppgradert fra Moodle versjon 3.1 til 3.5

13.des 2018

ekurs.nif.no er oppgradert fra Moodle versjon 3.1 til 3.5