Moodle 3.9

26.okt 2021 - ekurs.nif.no ble oppdatert, med følgende endringer.

  • NIF-logo
    • NIF-logo i header, som tar sluttbruker til forsiden av https://ekurs.nif.no, er gjennomgående på alle særforbunds-områder
  • Oppgradering til Moodle version 3.9.10+