Oversikt over planlagte endringer og utførte feilrettinger.

Lansering av politiattest september 2021

Registrering av fremviste politiattester for medlemmer i idrettslaget eller aktive trenere via trenerattesten ble lansert i september 2021.
Tilgjengelig for "ansvarlig politiattest" og "ansvarlig politiattest vara" via politiattest.nif.no

Innhold:

Medlemmer

 • Registrer fremvist politiattest på medlemmer i idrettslaget, uavhengig av rolle. Denne synkroniseres med medlemsregisteret i KlubbAdmin
 • Søk person
 • Legg til dato for fremvist attest
 • Attestert av "idrettslag" og person (ansv politiattest (vara))
 • Statistikk på antall fremviste attester i idrettslaget
 • Oversikt over fremviste og manglende politiattester i idrettslaget

Aktive trenere

Med aktive trenere mener vi personer som har tatt trenerattest og er godkjent som aktiv trener i idrettslaget

 • Registrer fremvist politiattest på aktive trenere med trenerattest
 • Søk person
 • Legg til dato for fremvist attest
 • Attestert av "idrettslag" og person (ansv politiattest (vara))
 • Statistikk på antall fremviste attester i idrettslaget
 • Oversikt over fremviste og manglende politiattester blant aktive trenere

Brukerveiledning