Automatiserte resultattavler og infoskjermer, kioskløsninger og anleggsbooking - ta kontakt med oss
Automatiserte resultattavler og infoskjermer, kioskløsninger og anleggsbooking - ta kontakt med oss

Digitale fellestjenester knyttet til idrettsanlegg

Vi har startet reisen med å kartlegge de viktigste utfordringene å løse med digitale virkemidler, ute i idrettsanleggene.

Her samler vi bl.a. innsikt knyttet til hvilke leverandører i dag som spiller på lag med idretten og leverer bærekraftige løsninger inn mot disse behovene - og utforsker hvordan vi sammen kan gjøre dette til gode, anbefalte fellesløsninger der data kommer tilbake til idretten og felleskomponenter tas i bruk.

Aktuelle digitale tjenester kan være innen anleggsbooking, automatiserte resultattavler og infoskjermer, kioskløsninger, etc. Vi ønsker å bidra til å samkjøre idrettens data mot disse kanalene, og se hvilke som kvalifiserer seg til fellesløsninger for flere.

Med integrasjon mot idrettens data vil man som tjenestetilbyder raskt både verdiøke og kvalitetssikre disse tjenestene til å bli anbefalte fellesløsninger, og nå ut til et langt større publikum.

Fra NIF Digital samler vi kontinuerlig et bilde av nå-situasjonen der ute, og deler innsikt og læring av suksesshistorier på tvers av idrettslag og særforbund innenfor felles utfordringer.

Sitter du med erfaringer du ønsker å dele med andre på dette området?

 

Ta gjerne kontakt med oss i dag: