KlubbAdmin - Historikk - 2019

Releaser og feilrettinger i 2019

17.sept 2019

Lanseringen slippes 17 september og inneholder kun en bugfiks for medlemssystemet.

Feilretting

 • Fikset feilen som gjorde at medlemsansvarlig fikk feilmelding når man hadde lagt inn ett nytt medlem fra varsler, ved å klikke på profilkortet til det nye medlemmet
 • Fikset feilen som gjorde at medlemsansvarlig fikk feilmelding når man klikker på profilkortet til et utmeldt medlem
 • Fikset feilen som gjorde at det ikke var mulig å eksportere data på utmeldte medlemmer

KA beta versjon 0.19
Feilrettinger

 • Fikset feilen med manglende innhold i krediterings-eposten som sendes medlemmet
 • Fikset en feil med manglende tilgang til toppmenyen etter innlogging
 • Fikset en feil med behandling av utmeldte personer under varsler
 • Fikset en feil i sjekkboksene for valg av personer under fakturasøket

For særforbund

 • Fikset en feil i filteret for sortering av medlemmer på gren

3.september 2019

KA beta versjon 0.18
Lanseringen blir sluppet tirsdag 3 september og inneholder bugfiks i medlemssystemet. Les mer om feilrettingene under:

Feilrettinger

 • Mulighet for å legge til flere epost adresser i feltet for rapport mottaker (fakturering, kreditering og purring)
 • Rettet en feil i sorteringen under fakturering slik at Medlemskontingent, treningsavgift og andre avgifter blir sortert korrekt
 • Rettet en feil under meld ut på medlemssiden som genererte feilmelding
 • Rettet en feil i fakturalenken som sendes ut i eposten til medlemmet
 • Rettet en feil som gjorde at du måtte ha minstepris på treningsavgifter
 • Rettet en feil under relasjoner på profilkortet til medlemmet
 • Rettet en feil som gjorde at organisasjons navnet ikke ble flettet inn i epost utsendelser ved fakturering
 • Rettet en feil i oppsettet av betalingsfrist i fakturawizarden slik at du nå må ha minimum 7 dagers betalingsfrist
 • Rettet en feil som gjorde at bedriftsidrettslag ikke fikk fakturert sine medlemmer
 • Rettet en feil under fakturering - avgifter som gjør at en endring på en avgift trigger en passivisering og ny-opprettelse av avgift med de nye parametrene
 • Rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å kreditere gratis-fakturaer
 • Rettet en feil som gjorde at treningsavgifter på grenene ikke var synlig i fakturasøket
 • Rettet en feil som gjorde at du kun fant igjen purrede fakturaer under til forfall og ikke i filteret for purringer

Generelle endringer

 • Innført periodenavn i fakturasøket slik at man ser hvilken periode denne fakturaen gjelder for
 • Innført system-kolonne under varsler slik at medlemsansvarlig skal vite hvilken applikasjon medlems-søknaden kommer fra
 • Flyttet fakturasøket lengst til venstre i undermenyen til fakturering
 • Endret responsiv visning på forsiden etter innlogging

 

20.august 2019

KlubbAdmin 4.6 ble sluppet 20 august og inneholder kun designendringer i løsningen.

 • Endret farger i toppmenyen
 • Endret logo i toppmenyen
 • Generelle design-endringer i løsningen

 

2.juli 2019


KlubbAdmin 4.5 inneholder bugfiks i medlems-løsningen samt oppdateringer av ny funksjonalitet i beta versjonen. Lanseringen er rullet ut tirsdag 2.juli 2019.

KlubbAdmin Medlem

 • Rettet feilen som gjorde at man ikke fikk sendt meldinger innlogget som utvalg
 • Rettet feilen som gjorde at man fikk feilmelding ved åpning av profilkortet til medlemmer når man var innlogget som utvalg
 • Rettet en feil som gjorde at familiekontingenter manglet i sorteringen på utvalg i fakturaloggen
 • Rettet en feil som gjorde at enkelte medlemmer ikke fikk satt riktig funksjons-type i medlemsregisteret
 • Rettet en feil i tilgangstyringen slik at medlemsansvarlig på gruppe-nivå ikke lenger vil få tilgang til hele idrettslaget

KA beta versjon 0.16
KA beta versjon 0.16 ble lansert 02.07.2019. Dette er en stor lansering som inneholder utrulling av ny fakturering og betalingstjeneste.

Info om fakturering og betaling
Selv om vi har lansert fakturering og betaling så vil den ikke være offentlig tilgjengelig riktig enda. Årsaken til det er at vi trenger litt tid i produksjon til å teste og verifisere at både fakturering og betaling fungerer som tiltenkt. Når vi er ferdig med interntestingen så vil vi rett over sommeren åpne for pilotklubbene å teste. Når denne testperioden er ferdig og vi har fått "tommel opp" så åpner vi opp for alle. Nyheter i denne forbindelse er at man vil få mulighet til å velge Vipps eller E-faktura som betalingstjeneste i løsningen.

Vi har også gjort større endringer i selve faktureringen. Vi har laget funksjonalitet som i stor grad lar deg fakturere etter alder (Prismatrise) og opprette unntak i de tilfeller vedkommende skal ha en annen pris enn matrisen. Denne endringen gjør det vesentlig enklere å fakturere hele medlemsmassen samtidig og inkluderer fakturering av medlemskontingent, treningsavgift og andre avgifter på samme faktura. Vi har derfor laget noen videoveiledninger på hvordan man setter dette opp i løsningen, disse finner dere under fakturering beta i menyen.

NB! Husk at treningsavgifter og innstillinger nå er flyttet til gren-nivået. For dere som er medlemsansvarlige på gruppenivå, må i beta versjonen ha tilgang til grenen.

Nyheter

 • Opprett Faktura (kun tilgjengelig for enkelte idrettslag inntil videre)
  • Fakturawizarden består av 4 steg: 1) Velg organisasjon og hvilke avgifter som skal faktureres, 2) Oppsummering av valgte, 3) Fakturaopplysninger (bet.frist, tekster osv) og 4) Bekreftelse
 • Legg til Vipps som betalingsmetode
 • Mulighet for medlemmet å få fakturaen som E-faktura
 • Mulighet for å fakturere alle medlemskontingenter og treningsavgifter samtidig
 • Støtte for samlefaktura slik at dere kan fakturere ett medlem mange varelinjer på en faktura
 • Mulighet for forhåndsvisning av faktura før utsendelse
 • Mulighet for selv å kunne kreditere gratisfakturaer (fakturaer på kr 0,-)
 • Mulighet for å kunne masseregistrere unntak fra medlemssiden
 • Innlogget som klubb kan du under tildel unntak også sette unntak på vegne av grenene. Merk at ett medlem kun kan ha 1 unntak pr organisasjon (1 i klubb + 1 i hver enkelt gren vedkommende er medlem av)
 • Mulighet for å kunne plassere medlemmet i ett utvalg direkte fra medlemssiden (man kan nå også plassere kun i en gren)
 • Ny lenke Fakturahistorikk tilgjengelig i menyen. Denne viser deg status på alle utgående fakturaer de siste 6 månedene, inkludert hvilke avkrysninger du gjorde når du sendte ut
 • Ny kolonne i fakturasøket (gamle fakturaloggen) hvor du kan legge til og se hvor fakturaen ble opprettet fra (Gammel medlemsløsning, KA beta eller den nye innmelding-siden)
 • Brukerstedregistrering tilgjengelig i beta versjonen under fakturering beta - innstillinger. Nå ser du status på brukerstedsavtalen til idrettslaget eller du kan opprette avtale om idrettslaget ikke har en
 • Det er innført regler for at medlemskontingent ikke kan være på under kr 100,- Dette for å understøtte regelverket til NIF om kravet til medlemskontingent. Når og hvis dette endres i fremtiden vil vi endre forretnings-reglene knyttet til medlemskontingenten fortløpende.
 • Vi har gjort endringer i oppsettet for avgifter og fjernet gratis og Fam som fantes i den den gamle løsningen. Nå kan man heller registrere en avgift med kr 0,-. Familiekontingenten håndteres ved at det legges på familie under relasjoner på profilkortet. Faktureringen vil i alle tilfeller da sende kravet til fakturamottager i familien og samle disse under en paraply, slik at man unngår mange meldinger om faktura til medlemmet.
 • Relasjoner - profilkort: legg til fakturamottager og/ eller fakturakopi til medlemmene i en familierelasjon. Vi vil alltid sette det eldste familiemedlemmet som fakturamottager, men ønskes en annen person kan dette endres samme sted.
 • Vi har erstattet vedlegget i eposten med en lenke som sender deg til fakturaen i den nye fakturerings-tjenesten.

Bugfiks

 • Ansvarlig politiattest kan nå sette fremvist attest på seg selv. Dette var tidligere ikke mulig
 • Excel eksport av medlemmer på underliggende nivå (gren/ utvalg) skal nå være rettet

 

26.mars 2019

KlubbAdmin 4.4 blir lansert 26 mars 2019 og inneholder ny funksjonalitet i beta versjonen, samt endringer til Samordnet rapportering 2019.

Endringer Samordnet rapportering
Påkrevd
Registrering av Barneidrettsansvarlig - "Idrettslag som driver idrett for barn til og med 12 år må ha en barneidrettsansvarlig, og følge bestemmelsene for barneidrett".
Registrering av ansvarlig politiattest - "Idrettslag som har aktiviteter for mindreårige, eller mennesker med utviklingshemning, må utnevne politiattestansvarlig som krever fremvisning av politiattest fra de som har et ansvar eller tillitsforhold overfor disse".
For å være søknadsberettiget til mva kompensasjon så er idrettslaget nødt til å være registrert i frivillighetsregisteret. Man vil nå måtte krysse av for at man er registrert i frivillighetsregisteret for å få opp skjemaet til mva-søknaden. Er man ikke registrert i frivillighetsregisteret må man sørge for at dette er i orden før NIF behandler søknaden.
Særgruppene må nå besvare om de har aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Annet

Det er nå gjort endringer i beregningsmodellen for mva søknader inntil 5 millioner. Det beregnes 8% av beløp opp til 5 millioner og 6% av beløp over 5 millioner.
Endret rekkefølgen på visning av kvinner og menn slik at kvinner nå alltid vises først.
Idrettslaget kan nå gi tilbakemeldinger direkte i mva-skjemaet hvis man har fått avslag med en kommentar fra NIF. Dette finner man under søknadshistorikk-fanen.
Lagt til en direktelenke til mva søknaden slik at idrettslaget slipper å gå innom Samordnet rapportering om det kun er endringer/ oppdateringer på mva-søknaden.
Endret knappene for nedleggelse av grener under rapportering av aktive medlemmer.

Feilfiks KlubbAdmin medlem

Rettet en feil under avgifter som gjorde at andre avgifter ikke ble lagret
Rettet en feil som gjorde at medlemsdetaljer ikke umiddelbart dukket opp i venstremeny-filteret etter opprettelse

KA beta versjon 0.15
KA beta versjon 0.15 blir lansert 26 mars 2019 og inneholder ny funksjonalitet og feilfiks i beta versjonen.

Nyheter idrettslag

 • Bestill Idrettens Office 365 fra KlubbAdmin portalen. Dere vil nå finne en ny lenke i toppmenyen som heter Idrettens Office 365. Her kan dere lese mer om løsningen, bestille til deres idrettslag eller sende inn en henvendelse til vår supportavdeling.
 • Relasjoner - Under relasjoner kan du nå sette opp fakturamottaker i en familie slik at du unngår å få mange eposter til samme adresse ved fakturering. Systemet setter default den eldste som fakturamottager når en ny relasjon blir opprettet og så kan man eventuelt sette fakturakopi på resterende som skal ha fakturaen tilsendt.
 • Spesialfilter fakturamottager - I venstremenyen er det lagt opp et filter der medlemsansvarlig kan filtrere ut alle som står som fakturamottager i en familierelasjon.
 • Funksjoner og verv - Idrettslaget får nå muligheten til å endre valgt organisasjon i dropdownen slik at du innlogget som klubb kan oppdatere øvrige funksjoner innlogget som klubb. Du kan legge til funksjoner på gruppe, gren, lag eller utvalg.
 • Registrering av brukerstedsavtale - For å ta i bruk faktureringsmodulen så må man først opprette en brukerstedsavtale med Buypass. Her legger man inn administratorer, verifiserer orgnummer samt legger inn kontonummer og signerer avtalen. Denne prosessen kan man nå initiere fra Fakturering beta - innstillinger og brukerstedsavtale. Avtalen må signeres av leder i idrettslaget, men man kan ta i bruk faktureringstjenesten uten at avtalen er signert. Idrettslaget får derimot ikke utbetalt beløpene fra Buypass før avtalen er signert.
 • Vi viser nå hvilken applikasjon betalingskravet blir opprettet fra i fakturaloggen. Dette for å understøtte den nye innmeldings-løsningen som kommer i begynnelsen av april.
 • Medlemskap og varslinger er nå splittet i to separate faner under innstillinger.
 • Nytt felt for inngående faktura (epost) - Under organisasjon i KlubbAdmin er det lagt til et nytt felt hvor man kan legge inn ønsket epost adresse for innkommende fakturaer.
 • Nytt menypunkt - betalingsstatus - Her kan du finne status på medlemskontingent og ved å bla nedover i organisasjonsstrukturen skal du finne betalingsstatus for både medlemskontingent og treningsavgift på den organisasjonen du står i. NB: Siden vi har flyttet funksjonalitet fra gruppe til gren vil det ikke finnes fakturastatus på treningsavgifter.
 • E-faktura vil være en del av standard betalingsmetode for medlemmet i fremtiden. Vi har implementert logoen for e-faktura og funksjonaliteten vil komme når fakturering lanseres i beta versjonen i begynnelsen av april.
 • Unntak - lagt inn validering på at man ikke kan opprette flere unntak med samme navn.
 • Endret navn fra type til unntak under innstillinger - avgifter i fakturering beta.
 • Fjernet familierelasjon sjekkboksen under avgifter og erstattet den med fakturamottager og fakturakopi under relasjoner. dette for å bøte på at medlemmer får mange eposter ved fakturering av en familiekontingent.

Feilfikser

 • Rette en feil på opprettelsen av unntak.
 • Rettet en feil på prismatriser under avgifter som gjorde at du kunne sette et beløp på en prismatrise i avgifts bilde. Prisene settes direkte i prismatrisen og skal ikke kunne settes under avgifter.
 • Rettet en feil som gjorde at periode på treningsavgifter ikke var tilgjengelig.

 

26.februar 2019

Lanseringen slippes 26. februar og inneholder endringer til Samordnet rapportering (som åpner 1. april) og endringer i KA beta versjon 0.14

Generell endring

 • Ny mal for taushetserklæring lagt inn i GDPR pakkene til idrettslagene
 • Fikset en feil når du forsøkte å avslutte funksjon på personer under GDPR - medlemmer uten epost adresse.

Samordnet rapportering

 • Endret rekkefølge på kvinner og menn i alle visninger
 • Endret oppsett for eventuell nedleggelse av grener med ingen aktive medlemmer
 • Flyttet Logg inn knappen ut i menylinjen

KA beta versjon 0.14
Lanseringen kommer 26 februar og inneholder feilfiks og ny funksjonalitet i KA beta versjonen.

Endring i oppsett av gruppe og gren
NB gjelder kun beta versjonen! Vi har i denne perioden flyttet mye av funksjonaliteten fra gruppe til gren. For dere som medlemsansvarlige så betyr dette følgende: Har dere f. eks tilgang til skigruppen eller fotballgruppen så må dere heretter opprette en medlemsansvarlig-rolle på grenen i stedet. I praksis kan dette bety at man setter opp innstillinger for grenen langrenn eller futsal i stedet for på gruppene ski og fotball. Vi har flyttet mye av funksjonaliteten fra gruppen til gren, blant annet innstillinger. Det betyr at man i fremtiden vil fakturere, opprette medlems detaljer eller opprette utvalg direkte fra grenen. I de påfølgende periodene vil vi flytte resterende funksjonalitet over til grenene.

Klubben, idrettsskole og bedriftsiderettsgrupper består som de er i dag.

Ny funksjonalitet for idrettslag

 • Lenke til bedre klubb blir tilgjengelig fra hovedmenyen (egen informasjon om hva dette er publiseres på nettsiden)
 • Fakturering blir skilt ut i et eget menypunkt. Under her vil det komme nye faner
  • Fakturainnstillinger, Prismatrise, unntak og avgifter
 • PDF eksempler på hvordan epost-utsendingen og fakturaen vil se ut ved fakturering. Disse finner dere som to knappevalg under fakturainnstillinger
 • Fakturaloggen gjøres tilgjengelig for medlemsansvarlig gren
 • Fra klubbnivå får man tilgang til innstillinger på underliggende organisasjon (grener)
 • Lagt inn alders sjekk på koblingen mellom foresatte og barn under relasjoner
 • Lagt inn sjekk på at en medlemskontingent ikke kan være under 100,- ved opprettelse av nye avgifter
 • Familiekontingent - Når en familierelasjon har fått en familiekontingent så vil vi ved utmelding av familiemedlemmer sjekke om det finnes utestående betalingskrav (der antallet etter endring er mindre enn to) og be medlemsansvarlig kreditere denne før relasjonen kan oppløses.
 • Nytt spesialfilter som lar dere filtrere på medlemmer som har fremvist politiattest
 • Endret epost avsender ved behandling av nye medlemsøknader til å hente organisasjonens epost adresse
 • Lagt til lisens og kompetansefilter når medlemsansvarlig er innlogget på gren. Det skal her være mulig å søke lisenser og/ eller kompetanse tilknyttet særforbundet grenen er medlem av. Funksjonaliteten kan legges til ved hjelp av tannhjulet i venstremenyen under medlemmer
 • Editering av politiattester er kun mulig for vedkommende som har rollen/ funksjonen ansvarlig politiattest
 • Lagt til beskrivelsen av orgsniasajonsledd når man er inne på gruppe/ gren/ utvalg på profilkortet
 • Ny knapp opprett utvalg tilgjengelig i organisasjonsstrukturen fra venstremenyen
 • Det er nå mulig å tildele en medlemdetalj på flere medlemmer samtidig.
 • Marker personer og finn tildel medlemdetalj fra verktøylinjen (dropdown)
 • Flytt av innstillinger fra gruppe til gren. Dere vil nå finne alle generelle innstillinger på gren og ikke gruppe. All aktivitet som tidligere befant seg i gruppen, skal nå betjenes fra gren-nivået. Det betyr også at man må tildele seg selv rollen medlemsansvarlig gren. Idrettsskole og bedriftsidrettsgrupper består som de er i dag.
 • Mulighet for idrettslaget til å opprette egne unntak til bruk i fakturering. Unntak kan i idrettslaget f. eks. være æresmedlemmer, støttemedlemmer eller familiemedlemmer. Når unntakene er opprettet kan de defineres pr medlem og benyttes som grunnlag for fakturering, der medlemmet skal ha en annen pris enn standard ved fakturering av medlemskontingent. Funksjonaliteten kan også benyttes for å definere unntak på grenene, f. eks barn av trener, søskenmoderasjon osv. Unntakene knyttes senere opp til et produkt som skal/ kan faktureres. Fyldigere veiledning vil komme når fakturering også er å plass etterhvert.

Feilfikser

 • Rettet en feil med validering på tall i medlemsdetaljer i venstremeny-filteret
 • Rettet en feil med aktive/ passive filteret i venstremenyen
 • Rettet en feil som gjorde at man ikke fikk avsluttet utøverfunksjoner hvor personen manglet epost adresse under GDPR menypunktet
 • Rettet en feil med datoformatet i politiattest-opprettelsen
 • Rettet en feil i Excel eksporten hvor det ble listet ut utvalg for flere organisasjoner enn det idrettslaget brukeren er innlogget som
 • Rettet en feil som gjorde at man ikke fikk oppdatert styre og verv
 • Rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å klikke på de forskjellige tab'ene under innstillinger (gjelder kun Firefox)
 • Rettet en feil som gjorde at man kunne plassere utmeldte medlemmer i utvalg


Endringer for særforbund

 • Mulighet for å sortere bladeksporten pr år
 • Fikset en feil med visning av medlemskap der medlemmet først er meldt ut og så inn igjen i klubben