KlubbAdmin - Historikk - 2018

Releaser og feilrettinger i 2018

18.desember 2018

Lanseringen kommer 18.12 og inneholder to feilfikser.

 • Rettet en feil som gjorde at masseutmelding genererte en feilmelding.
 • Rettet en feil under utmelding fra profilkort (gruppe/ gren).

KA beta versjon 0.13

 • Rettet en feil som gjorde at særforbund fikk generert feil fakturagrunnlag.
 • Rettet en feil som gjorde at grenfilteret for særforbund ikke listet ut korrekt antall.
 • Rettet feil som gjorde at særforbund ikke fikk behandlet medlemssøknader.
 • Rettet en feil under varsler som gjorde at det ble generert en rad pr medlemssøknad. Nå lister vi ut alle søknadene under ett.
 • Rettet en feil som gjorde at døde personer dukket opp under avsluttede medlemskap under varslinger.

 

22.november 2018

KlubbAdmin 4.1 blir lansert 22 november og er en relativt stor release med endringer i beta versjonen, medlemssystemet, sikkerhet og ytelses forbedringer samt en rekke bugfixes. I denne artikkelen legger vi opp endringer i medlemssystemet, så henviser vi til beta versjonen (se under) for mer informasjon om innholdet her.

KA medlemssystem bugfixes

 • Lagt til opprinnelig forfallsfrist på pdf fakturaen fra klubben
 • Fikset en feil som gjorde at man ikke fikk avsluttet et medlemskap fra profilkortet
 • Fikset en feil i Excel eksporten som gjorde at man fikk med for mye data på utvalgskolonnen
 • Fikset feil med visning av rabatt og refundering i fakturaloggen
 • Fikset en feil som gjorde at medlemmer av bedriftsidrettslag ikke fikk til sendt velkomst-eposten fra systemet
 • Fikset en feil som gjorde at man kun fikk opp medlemskap i gren under profilkort gruppe/ gren


KA medlemssystem ny funksjonalitet

 • Mulighet for medlemsansvarlig å sende ut samtykke epost fra profilkortet.
 • Mulighet for å sende samtykke til alle som mangler dette. Knappen blir synlig i det man velger filteret for de som mangler samtykke.

 

KA beta versjon 0.12

Beta versjon 0.12 blir lansert 22 november og er en relativt stor release med ny funksjonalitet, bug fix og sikkerhet og ytelses endringer (primært under søk og filtrering i venstremenyen).


Ny funksjonalitet Idrettslag

 • Mulighet for å legge til foresatte eller opprette familierelasjoner via profilkortet til medlemmet. Dere vil finne begge deler under samme tab i profilkortet.
 • Mulighet for å registrere familierelasjoner direkte fra medlemstabellen.
 • Endring av oppsett under grener er flyttet til klubben sine innstillinger. Her vil man kunne sette opp alle nye aktive grener (eller legge ned grener) for alle grupper. Dette er starten på å endre og flytte all funksjonalitet fra idretts-grupper til gren.
 • Generelt tab'en er fjernet fra innstillinger. Logo er lagt under fakturainformasjon og varslinger er lagt under medlemskap.
 • Mulighet for å trigge samtykke epost direkte fra profilkortet. Dato for sist utsendt vil også stemples.
 • Mulighet for å sende samtykke-epost til flere. Denne knappen er kun aktiv når filter for manglende samtykke er benyttet i venstremenyen.
 • Innlogget som gruppe/ gren kan du se medlemsdetaljene til klubben på profilkortet.
 • Mulighet for å laste ned medlemskort fra profilkortet til medlemmet.
 • Mulighet for å opprette medlemsdetaljer fra klubb og gruppe.
 • Mulighet for å sette opp tilgang til medlemssystemet til medlemmer av idrettslaget under innstillinger.
 • For særidrettsklubber som kun har en gren så vil vi ved oppsett av medlemskap på en person default sette på haken for medlemskap i grenen.
 • Mulighet for å plassere medlemmer i utvalg direkte fra medlemstabellen.
 • Ny tab på profilkortet som viser reskontro på medlemmet. Dette betyr at vi viser alle betalingskrav utstedt på medlemmet fra klubben. Dette inkluderer medlemskontingent, treningsavgift og andre avgifter.
 • Ved purringer vil du nå både få opprinnelig og ny betalingsfrist på pdf-fakturaen fra klubben.
 • Ved utmelding kan du på profilkortet kunne se hvem som har meldt vedkommende ut av idrettslaget. Utmeldingen stemples også med dato.
 • Ved eksport av data fra utmeldte vil du kunne se dato og person som har meldt vedkommende ut.
 • Knappen meld inn på nytt er kun aktiv og kan velges når man står i utmeldte visning.
 • Knappen meld ut er kun aktiv og kan velges når man står i aktive visning.
 • Varsler: Klubben har nå fått en ny tab hvor dere kan se utmeldinger fra gruppene.
 • Det er nå mulighet for å sette opp varsling ved utmelding. Følger samme prinsipp som ved innmelding og man vil få en epost/ sms/ push varsling, alt ettersom hvilke oppsett som er valgt.
 • Opprettet egen tab for politiattest på profilkortet til medlemmet. Her kan man sette opp hvem som har fremvist politiattest med en utløpsdato. Det vil komme flere endringer her i senere lanseringer, blant annet mulighet for å sortere på hvem som har politiattest.
 • Mulighet for å opprette, redigere og slette egendefinerte utvalg. Dette finner du under innstillinger - utvalg.

Medlemsdetaljer

 • Fra gammelt av har vi hatt liggende en del medlemsdetaljer som dere ikke har fått editert. Dette gjelder medlemsnummer, notisblokk, tilleggsinfo 1, 2 og 3 samt medlem siden. Disse detaljene har vi konvertert til egendefinerte medlemsdetaljer slik at dere kan editere eller slette disse. Der det finnes data har vi flyttet disse til de nye medlemsdetaljene. Dette gjelder både for klubben og gruppene i idrettslaget.
 • Ved opprettelse av medlemsdetaljer så vil dere finne disse i venstremenyen såfremt dere har valgt å vise medlemsdetaljer her. Det er dog viktig å merke seg at medlemsdetaljen ikke vil vises i denne listen får minst en person har fått detaljen.

Bugfixes

 • Fikset en feil i Excel eksporten som gjorde at denne tok med seg for mye data i utvalgs-kolonnen.
 • Fikset en feil i visningen av rabatt og refundert i fakturaloggen.
 • Fikset en feil som gjorde at medlemmer i bedriftsidrettslag ikke fikk velkomst-eposten fra klubben.
 • Fikset en feil som gjorde at avkrysninger i fakturaloggen "hang seg opp" og telleren økte for hver gang man huket på/ av en person.
 • Fikset en feil som gjorde at enkelte medlemmer fikk vist passive medlemskap når de likevel var aktive medlemmer.
 • Når personer blir markert døde så fjerner vi disse fra fakturaen både ved utskrift og eventuelle purringer.

Endringer særforbund

 • Fikset en feil i lisensfilteret i venstremenyen.
 • Mulighet for å redigere prismatriser som ikke er tatt i bruk.
 • Endringer i faktura-historikk slik at siden loades raskere.
 • Fikset en feil i medlemmer uten epost-filteret i fakturaloggen.
 • Synliggjøring av gren-medlemskap i oversikten over eksisterende medlemskap.

 

25.sept 2018

KlubbAdmin 4.0 blir releaset 25.09.18 og inneholder noen mindre endringer og feilfiks i KlubbAdmin medlemsadministrasjon.

 • Innhold
  Fikset en feil som gjorde at fødselsdato vistes med forskjellig dato på profilkortet kontra medlemstabellen.
 • Fikset en feil under fakturainnstillinger som gjorde at medlemmene ikke vil få opp faktura i Min idrett fordi gruppe ikke hadde satt opp avsender epost under innstillinger. Denne feilen inntraff hvis det var klubben som prøvde å fakturere en treningsavgift. Brukeren blir nå sendt til innstillinger for gruppen slik at epost-avsender kan legges til.
 • Det er nå mulig å skrive ut betalte og krediterte fakturaer fra fakturalogg

 

28.august 2018

KlubbAdmin 3.9 ble lansert 28.08.18 og inneholder endringer knyttet til GDPR i medlemsløsningen samt oppdateringer til KA beta versjonen.

GDPR endringer

Se status for samtykke når man åpner et medlem.
Nytt spesialfilter - medlemmer med manglende samtykke til innmelding.
Informasjonstekst om retningslinjer for bruk ev egendefinerte medlemsdetaljer. Disse finner du der hvor du oppretter nye medlemsdetaljer.

KA beta versjon 0.10

KA beta versjon ble lagt i produksjon 28.08.18 og inneholder primært endringer for særforbund.

Nyheter

 • Lisensfilter i venstremenyen - søk på spesifikke lisenser og personer som har denne lisenstypen
 • Kompetansefilter i venstremenyen - søk på spesifikk kompetanse og personer som innehar denne kompetansen
 • Presentasjon av lisenser i profilkortet - Se både aktive og passive lisenser på profilkortet til medlemmet
 • Presentasjon av kompetanse i profilkortet - Se både aktive og utgåtte kompetanser på profilkortet til medlemmet
 • Nytt oppsett av kombinasjon av produkt og grentilhørighet for NLF.
 • Lagt til visning av medlemsdetaljer for særforbund.
 • Endret på hvilke faner som er synlige på utmeldte medlemmer.

 

20.juni 2018

KlubbAdmin 3.8 blir lansert 20 juni og inneholder oppdateringer til beta versjonen 0.9 og GDPR tilpasninger i KlubbAdmin.

GDPR tilpasninger

Nytt menypunkt - Personer uten e-post adresse. Denne siden lister ut personer med verv i idrettslaget som ikke har en epost registrert, slik at idrettslaget enten kan legge dette til eller avslutte funksjonen. For de personene som fortsatt innehar vervet er det viktig at epost legges til for at vedkommende kan få tilsendt epost om samtykke for ikke å bli slettet fra idrettens systemer. Se mer utfyllende informasjon i menypunktet i KlubbAdmin.
Statusfelt om samtykke på person.

KA beta versjon 0.9

KA beta versjon 0.9 blir lansert 20 juni og inneholder ny funksjonalitet og feilrettinger i beta versjonen samt noen GDPR tilpasninger i løsningen.

Generelle nyheter

 • Lagt til rette for at bedriftsidrettslag kan opprette og velge prismatrise under avgifter
 • Lagt til komma i fakturaeksport - gebyr (lister ut gebyrene som påløper ved bruk av betalingstjenesten)
 • Fjernet spesialfilter medlemmer som ikke er fakturert. Denne vil bli erstattet av ny funksjonalitet i en senere versjon.

Særforbunds nyheter

 • Lagt til land i bladeksport
 • Filter på unntak
 • Automatisk oppdatering av produkt (blader) ved inn/ utmelding og oppdatering av bladeksporten
 • Utbetalingsrapport for klubber/ grupper. Lister ut hvor mye klubben har fått utbetalt fra særforbundet
 • Innbetalingsrapport særforbund. Oversikt over alle forbundkontingenter innbetalt fra medlem til særforbund

Feilrettinger

 • Rettet en feil i fakturahistorikken som gjorde at teksten strakk seg utover rammen til siden
 • Rettet en feil som gjorde at avkrysningsbokser ble blanket ut når man gikk til neste side
 • Fikset slik at lenken til sms-priser åpnes i et nytt vindu

 

2.mai 2028

KlubbAdmin 3.7 kommer i produksjon onsdag 2 mai og inneholder utelukkende endringer i KA beta versjonen 0.8

KA beta versjon 0.8

Nyheter for idrettslag

 • Fjernet default markering på fakturastatus i fakturaloggen. det vil si at ingen sjekkbokser er avkrysset første gang man kommer inn i fakturaloggen
 • Mulighet for å kunne velge prismatrise når man setter opp avgiftene. Merk: fakturering er fortsatt ikke på plass så denne funksjonaliteten vil ikke ha noen formell verdi før fakturering er implementert
 • Eksport fra fakturaloggen. To nye felter er implementert, Kostnad/ avgift (Gebyr) og FakturaID (samme ID som finnes på pdf fakturaen)

Nyheter for særforbund

 • Lisens filtrering i medlems-søket. Det vil nå være mulig å sortere medlemsmassen etter en gitt lisenstype.
 • Fjernet automatisk innmeldt-fanen fra varsler
 • Utbetalingsrapport til idrettslag del 1
 • Eksport fra fakturaloggen. To nye felter er implementert, Kostnad/ avgift (Gebyr) og FakturaID (samme ID som finnes på pdf fakturaen)
 • Mulighet for behandling av nye medlemsøknader (Godkjenn/ avslå med mulighet for epost utsendelse)

Feilrettinger

 • Rettet en feil som gjorde at tibakestill ikke nullet ut fritekstsøket
 • Rettet en feil som gjorde at enkelte fikk verdien null null i postnummer/ sted

 

13.april 2018

KlubbAdmin 3.6 bla lansert fredag 13 april 2018 og inneholder primært endringer i KA beta versjonen 0.7, men det er også gjort tilpasninger i Medlemsløsningen for idrettslag i henhold til GDPR.

Medlemsregisteret

 • Fjernet mulighet til å sette reserver mot datavask på et medlem i medlemsregisteret.
 • Obligatorisk å registrere e-post adresse på nye medlemmer, samt eksisterende hvor dette mangler.
 • Man kan ikke endre person-info på medlemmer som står registrert med sperret adresse.
 • Rettet en feil som gjorde at hele standardteksten ikke kom med på pdf fakturaen
 • Endret visning av kontakt oss e-post på pdf fakturaen.

Nyheter beta versjonen

KA beta versjon 0.7 ble lansert fredag 13 april 2018.

Nyheter for idrettslag

 • Mulighet for å opprette prismatrise til bruk i faktureringen. NB: selve faktureringsrutinen er ikke på plass så man kan fortsatt ikke fakturere fra beta versjonen selv om prismatrisen kan opprettes.
 • Endret visning og størrelse på kontakt oss e-post på fakturaen.
 • Introdusert fakturahistorikk som er en oversikt over innholdet i alle faktureringer gjort de siste 6 måneder.
 • Introdusert visning av kid nummer i fakturaloggen.
 • Mulighet for å gjenopprette medlems detaljer ved re-aktivering av medlemskap. Her re-aktiverer vi medlems detaljer på sist avsluttede medlems-funksjon.

Nyheter for Særforbund

 • Mulighet for å behandle avsluttede medlemskap med mulighet for direkte kreditering av utestående betalingskrav.
 • Medlems-eksporten støtter nå klubbsøk.
 • Lagt på validering ved opprettelse av kontingenter og prismatriser.

Feilrettinger

 • Rettet en feil som gjorde at ikke hele teksten kom med på pdf fakturaen.
 • Fjernet mulighet til å sortere på kontingent i medlems-søket da denne ikke fungerte.

 

21.mars 2018

Releasen ble lansert 21 mars 2018 og inneholder en endring i Samordnet søknad og rapportering samt ny funksjonalitet og feilrettinger i beta versjonen 0.6

Innhold

 • Lagt til lenke for egen søknadsordning for klubber tilknyttet Oslo kommune

KA beta versjon 0.6

Beta versjon 0.6 ble lansert 21 mars 2018 og inneholder ny funksjonalitet og feilrettinger i beta versjonen.

Nyheter idrettslag

 • Nytt medlem - Nå er det mulig å kun søke på mobilnummer eller epost for å søke frem et medlem i tillegg til for og etternavn. Gjør jobben med å finne person mye enklere.
 • Reaktivering av passive medlemmer. Du kan nå åpne personalia og gruppe/ gren/ utvalg-fanen på utmeldte medlemmer og reaktivere medlemskapet herfra.
 • Lagt til funksjonalitet for at medlemskap som avsluttes av medlemsansvarlig under medlems-søket eller fra fanen gruppe/ gren/ utvalg ikke skal generere melding under varsler da disse allerede er behandlet.
 • Lagt til organisasjons-sti (breadcrumbs) og teller for antall markerte medlemmer i søket. Også mulighet til å fjerne alle merkede.
 • Masse-kreditering og purringer er gjort mer robust.
 • Innstillinger - mulighet til å sette opp varsling ved nye medlemsøknader.
 • Synliggjøring av at et medlem er utmeldt. Utmeldte blir markert med egen farge og tekst på profilkortet.
 • Mulighet for å legge til utmeldt kolonne i medlemsøket.

Nyheter Særforbund

 • Kan nå søke opp en eller flere klubber og administrere medlemmene i disse.
 • Spesialfilter - medlemmer som ikke er fakturert.
 • Lagt til tilbakeknapp når man er inne på gruppe/ gren/ utvalg fanen som gjør at man enkelt kommer tilbake til klubbsiden.

Feilrettinger

 • Rettet feilen som gjorde at medlemseksporten kom ut uten innhold
 • Rettet en feil som gjorde at innholdet i kolonnene i eksporten ikke stemte overens med overskriften
 • Rettet en feil i spesialfilteret medlemmer uten epost i fakturaloggen
 • Rettet en feil som gjorde at kontingentstatus ikke ble oppdatert riktig i medlemsøket
 • Rettet en feil i spesialfilteret medlemmer som ikke er fakturert
 • Rettet en feil som gjorde at gamle avsluttede medlemskap dukket opp under varsler - ingen gruppetilhørighet.

Beta versjon 0.6

 

12.mars 2018

KlubbAdmin 3.4 inneholder primært endringer i KA beta versjonen, men inneholder også en endring i Samordnet søknad og rapportering. Releasen slippes mandag 12.03.18.

Samordnet søknad og rapportering

 • Lagt opp en enklere tilgang til søknadsskjema fra Oslo IK for idrettslag i Oslo etter fullført samordnet rapportering.
  • Det vil også være enkelte endringer i selve skjemaet som skal fylles ut i forbindelse med søknader til Oslo IK.

KA Beta versjon 0.5

KA beta versjon 0.5 ble sluppet 12.03.18 og inneholder noe ny funksjonalitet samt feilrettinger.

Innhold særforbund

 • Mulighet til å kunne filtrere på gren under medlemsøket.
 • Lagring av utbetalingsfil til klubber i dokumentarkivet i KlubbAdmin.

Innhold idrettslag

 • Nyhet - Org strukturen som en del av søkefiltreringen. Nå kan du via tannhjulet legge til valget org og utvalg. Denne legger til hele org strukturen til hele idrettslaget inkludert egendefinerte utvalg. Det betyr at man kan bla seg nedover i strukturen, samtidig som man kan benytte seg av filtrene i venstremenyen.
 • Nytt spesialfilter - medlemmer som ikke er med i en gren (aktivitet).
 • Meld ut fra søkeresultatet - Endring som medfører at utmeldinger gjort av medlemsansvarlig ikke idrettslaget ikke generer melding under varsler.
 • Gjort kreditering-rutinen mer robust.

Feilrettinger

 • Rettet en feil i spesialfilteret "medlemmer som ikke er med i noe utvalg".
 • Rettet en feil som gjorde at gruppe/ gren og utvalg fikk opp for mange spesialfiltre.
 • Rettet en feil under varslinger som gjorde at gamle søknader ble opprettet under "ingen gruppetilhørighet". Nå skal alle feilaktige varsler være fjernet.

 

28.februar 2018

KlubbAdmin 3.3 blir lansert 28.02.2018 og inneholder primært endringer i brukergrensesnittet i Klubbadmin og funksjonalitet i samordnet søknad og rapportering.

Innhold portal

 • Tilpasninger til mobilvisning
 • Universell utforming som gjør at alle elementer i alle løsninger i KlubbAdmin portalen tilfredsstiller kravene til universell utforming.
 • Tilpasning slik at alle særforbund nå kan ta i bruk medlemsløsningen

Innhold Samordnet rapportering

 • NYHET - Medlemseksport pr 31.12

Det er mange som har ønsket seg en oversikt over medlems og aktivitetstallene pr 31.12 som danner grunnlaget for rapporteringen som skal gjøres til NIF. Under menypunktet Søknad/ rapportering finner dere nå en eksport av medlems og aktivitetstall for idrettslaget. Merk at idrettsskole må tas ut når man er innlogget som idrettsskole.

 • Validering av orgnummer under kontakt/ detaljer for de som ikke har orgnummer og ønsker å legge til.
 • Validering på at årsmøteprotokoll er vedlagt og samsvarer med innrapportert styre i samordnet rapportering. Det er viktig at det styret som legges inn under styre og ledelse i samordnet rapportering stemmer overens med det styret som rapporteres til Brønnøysund i årsmøteprotokollen. Dvs, ligger det 8 medlemmer i styret i årsmøteprotokollen, så må det legges inn 8 medlemmer i styret under samordnet også. Dere vil måtte bekrefte at innlagt styre stemmer overens med det som rapporteres i årsmøteprotokollen før innsending.

 

15.januar 2018

KlubbAdmin 3.2 ble lansert 15 januar 2018 og inneholder kun et par små rettelser.

Innhold

 • Tilpasning til vinduskonvolutt. Vi har endret litt på plassering av elementene på fakturaen for at den bedre skal passe inn i standard vinduskonvolutt.
 • Grunnet ny logo presentasjon i den nye KlubbAdmin løsningen har vi måttet fjerne visning av logo på KlubbAdmin siden (startsiden i medlemssystemet). Logo vil nå kun bli benyttet på fakturaen som sendes fra idrettslaget.