KlubbAdmin - Historikk - 2017

Releaser og feilrettinger 2017

26.sept 2017

KlubbAdmin 3.1 ble lansert 26.09.17 og inneholder kun en feilfiks.

 • Rettet feilen som gjorde at man fikk beskjed om ugyldig postnummer under rediger personinfo.

 

8.sept 2017

KlubbAdmin 3.0 blir sluppet 08.09.17 og innholder en vesentlig oppgradering av brukergrensesnittet samt noen feilfikser i Samordnet søknad og rapportering og Brønnøysundregistrene.

KlubbAdmin

Vi har i lang tid og i samarbeid med deltakende idrettslag gjennomført en rekke brukertester på brukergrensesnittet i Medlemssystemet. Med bakgrunn i denne jobben har vi kommet frem til et felles brukergrensesnitt med fokus på design, interaksjon og navigasjon for hele portalen. Det betyr at du vil finne det samme oppsettet og fargevalget på f. eks lenker, knapper eller tabeller uavhengig av hvilke operasjoner du skal gjøre i løsningen. Vi håper dere setter pris på det nye designet som er implemenetert.

Det er dog verdt å merke seg at når man kommer inn i selve medlemsløsningen (KlubbAdmin) så er ikke brukergrensesnittet der oppdatert. Dette fordi vi i skrivende stund holder på med en omskrivning av hele medlemssystemet og designet vil bli lansert sammen med en betaversjon senere i høst.

Feilfikser

 • Rettet en feil under søknad om momskompensasjon som gjorde at eventuelle fradrag registrert på en søknad på over 5 mill og senere ble justert til under 5 mill fortsatt ble lagret på søknaden.
 • Rettet en feil som gjorde at funksjoner ikke ble vist riktig under "avvik mellom NIF og BRREG (Brønnøysundregistrene)"

 

30.mai 2017

KlubbAdmin 2.9 ble sluppet 30.05.17 og inneholder noe feilretting og stabilisering.

Samordnet søknad og rapportering

 • Kvittering kan nå lastes ned fra menyen søknad/ rapportering og kvittering
 • Fjernet mulighet for å legge til og visning av noen funksjoner i fotballgrupper som gjorde at listen kunne bli noe uoversiktlig.

KlubbAdmin

 • Rettet en feil som gjorde at enkelte opplevde at særnorske tegn ble utelatt fra registrering under styre og ledelse.

I tillegg til dette har vi gjort litt jobb "under panseret" for å forbedre tjenesten.

 

4.mai 2017

KlubbAdmin 2.8 ble lansert 4 mai 2017 og inneholder kun to endringer i Medlemssystemet.

 • For personer som har fått sine data matchet mot folkeregisteret vil det ikke lenger være mulig å editere disse opplysningene i medlemssystemet:
  1. Navn (for og etternavn)
  2. Kjønn
  3. Fødselsdato

Det vil også dukke opp en informasjonsboks på de personene som er matchet.

 • Det er lagt til rette for at bedriftsidrettslag som er tilknytningslag nå kan benytte medlemssystemet på lik linje med alle andre bedriftsidrettslag.

 

27.april 2017

Denne lanseringen ble sluppet 27.04.2017 og inneholder forbedringer og feilrettinger i KlubbAdmin og Samordnet søknad og rapportering.

KlubbAdmin - Brønnøysundregistrene

 • Rettet en feil som gjorde at enkelte ikke fikk synkronisert dataene riktig mellom KlubbAdmin og Brønnøysundregistrene
 • Rettet en feil som medførte at man ikke fikk sendt nye vedtekter (lov) til Brønnøysundregistrene
 • Rettet en feil som gjorde at man ikke fikk sendt melding til Brønnøysundregistrene pga styremedlemmer som ble meldt slettet ved en feil
 • Optimalisering av søk under styre og ledelse da søket i enkelte tilfeller kunne få timeout

Samordnet Rapportering

 • Optimalisert søket under styre og ledelse da dette for enkelte kunne få timeout
 • Nytt menypunkt under Samordnet rapportering som heter kvittering. Her kan man laste ned kvitteringen fra det som er levert inn til NIF i forbindelse med Samordnet rapportering samt hva man har søkt om i mva kompensasjon. Her vil man også kunne søke i historiske data, men kun datert tilbake til 2016 da hele systemet ble bygget på ny plattform.

 

7.april 2017

Denne lanseringen ble sluppet 07.04.2017 og inneholder forbedringer og feilrettinger i Samordnet søknad og rapportering til NIF.

 • Innhold
  Forbedret synlighet på video og brukerveiledning i Samordnet søknad og rapportering
 • Momskompensasjon: Last opp revisorrapport er nå kun synlig for de med brutto driftskostnader over 5 millioner.
 • Forbedring av rapport/ last ned mva søknad
  Rettet feilen som gjorde at navn på bruker ikke kom opp i endrings-loggen for Samordnet søknad og rapportering.
 • Rettet feilen som gjorde at enkelte opplevde å få feilmelding ved verifisering med fødselsnummer under oppdater styre og ledelse i Samordnet søknad og rapportering.

 

30.mars 2017

KlubbAdmin 2.5 ble sluppet torsdag 30.03.17 og inneholder mindre endringer i Samordnet søknad og rapportering samt søknad om momskompensasjon

 • Videoveiledninger til Samordnet søknad og rapportering tilgjengelig
 • Mindre justeringer i Samorndet søknad og rapportering
 • Lagt til rette for at alle idrettslag i Oslo kan søke om kommunale bidrag gjennom Oslo Idrettskrets via løsningen. Dette skjemaet vil bli tilgjengelig på startsiden etter at idrettslaget har fullført Samordnet søknad og rapportering.
 • Mindre justering i søknadskjemaet for momskompensasjon

 

27.mars 2017

Denne releasen ble sluppet 27 mars og inneholder ny funksjonalitet i KlubbAdmin løsningen og Samordnet søknad og rapportering.

Ny funksjonalitet i KlubbAdmin

Rettigheter
Nyhet: Medlemsansvarlig i idrettslagene har nå fått rettigheter til å sende inn Samordnet søknad og rapportering, kunne gjøre endringer i organisasjonsinformasjon og oppdatere styre og ledelse. Dette betyr at enda flere vil ha mulighet til å utføre de administrative oppgavene i idrettslaget.

Organisasjon
Idrettslag, bedriftsidrettslag og grupper kan nå oppdatere organisasjon og styre og ledelse i KlubbAdmin. Dette er funksjonalitet som tidligere har vært tilgjengelig i SportsAdmin, men som nå kan oppdateres fra KlubbAdmin i stedet.

 • Oppdater kontaktinformasjon og detaljer
 • Oppdater styre og ledelse eller andre roller i idrettslaget
 • Tilgang til dokumentarkiv for idrettslaget/ bedriftsidrettslag

Brønnøysundregistrene
Oppdatering av Brønnøysundregistrene har man tidligere måttet gjøre via SportsAdmin, men er nå gjort tilgjengelig fra KlubbAdmin. Det betyr at man kan sende endringsmelding direkte fra KlubbAdmin til Brønnøysund og kunne signere endringsmeldingen herfra.

 • Tilleggsopplysninger til Brønnøysund hvor man blant annet kan oppdatere signatur og prokura.
 • Avvik mellom informasjon som ligger i Brønnøysund og hos NIF for enkel sammenlikning
 • Signer og send inn endringsmelding til Brønnøysund
 • Vis opplysninger registrert hos Brønnøysund
 • Meldingslogg
 • Meld oppløsning til Brønnøysund

 

Samordnet søknad og rapportering
Samordnet søknad og rapportering har fått flere nye funksjoner samt en mengde endringer fra fjorårets løsning.

Nyhet: Send søknad om momskompensasjon direkte fra Samordnet søknad og rapportering. Både de som har over og under 5 millioner i brutto driftskostnader sender nå søknaden elektronisk fra KlubbAdmin.

Nyhet: oppdater styre og ledelse direkte fra Samordnet søknad og rapportering. Endringer i styret vil dere nå kunne legge inn samtidig som dere rapporterer til NIF. For de som har en rolle i styret vil også kunne sende endringsmelding til Brønnøysund etter fullført registrering.

 • Epostbekreftelser sendes klubben ved: Fullført samordnet rapportering for idrettslag, bedriftsidrettslag, gruppe og idrettsskole, endringer i tallgrunnlag for medlemstall og aktive medlemmer, mottatt momskompensasjon søknad og ved et eventuelt avslag på denne.
 • Oppsummeringsside hvor dere får oversikt over alt som rapporteres i forbindelse med Samordnet søknad og rapportering før dere fullfører og sender inn.
 • Kvittering fra startsiden som oppsummerer hva idrettslag, bedriftsidrettslag og grupper har rapportert til NIF.
 • Generelle endringer i design og interaksjon, samt oppdatering av veiledninger og tekster etter tilbakemeldinger fra fjorårets løsning.

 

19.januar 2017

KlubbAdmin 2.3.1 ble lansert 19.01.2017 og inneholder rettelser i medlemssystemet.

Feilrettelser:

 • Rettet feilen som gjorde at foresatte kom med i grunnlaget under send melding selv om man hadde valgt å ikke ta disse med.
 • Ekspandert menyvalget flere valg slik at all tekst vises riktig
 • Alle profilbilder som lastes opp via Min idrett mobilapp vises nå på profilkortet til medlemmene i KlubbAdmin.