KlubbAdmin - Historikk - 2021

Releaser og feilrettinger i 2021

21.12.2021

KlubbAdmin 3.55 ble lansert tirsdag 21. desember 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Utbedret dato sortering i medlemsoversikt
 • Kan nå sette og tildele unntak på allidrett
 • Kreditering fungerer igjen på allidrett
 • Send fakturakopi fungerer igjen fra gren
 • Spesialfilter i fakturasøk: Viser medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent siste 2 år
 • Endret epost mal for fakturautsending - Flyttet link til PDF opp i malen.
 • Diverse tekstjusteringer
 • Forbedret visning av innstillinger for medlemskontingent
 • Nye innstillinger for innmelding

23.11.2021

KlubbAdmin 3.54 ble lansert tirsdag 23. november 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Annonseplass på klubbadmin.no
 • Lagt til kompetanse ID på kurs fane i medlemsprofilen
 • Sortere nå på fakturadato i reskontro på medlemsprofil

26.10.2021

KlubbAdmin 3.53 ble lansert tirsdag 26. oktober 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Rabatt visning er fikset i fakturasøk, eksport og bilagsrapport
 • Prismatrise endret navn til Aldersmatrise
 • Endret tekst på Opprett utvalg til Opprett, endre og slett utvalg
 • Endret link til brukerveiledninger på klubbadmin.no

21.09.2021

KlubbAdmin 3.52 ble lansert tirsdag 21. september 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Hjelpelenke for idrettens office 365
 • Fiks på bilagsrapport for visning av sum pr. konto med filtrering per gren
 • Ryddet familierelasjoner dersom en eller flere blir meldt ut.

24.08.2021

KlubbAdmin 3.51 ble lansert tirsdag 24. august 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Oppdatert styremedlem aldersgrense til 15 år
 • Ny tekst for purreknapp
 • Viser korrekt betalingsdato på medlemskort

 

Justering av versjonsnummer!

 

20.april 2021

KlubbAdmin 7.3 ble lansert tirsdag 20. april 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Oppdatering av GUI med forbedret topp og bunnmeny samt farger og tekst.
 • Oppdatert linker på KA forside.
 • Fakturering av andre avgifter feilfiks ved unntak på medlem.
 • Eksport medlemssøk kan man nå velge kontingent status og unntak.
 • Eksport fakturasøk kan vise om medlemmer er aktivt eller utmeldt.
 • Feilfiks på visning av over 1000 medlemmer og eksport over 1000 medlemmer.

 

8.april 2021

KlubbAdmin 7.2 ble lansert tirsdag 08. april 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Rettet feil ved henting av aktivitetstall for samordnet rapportering.
 • Rettet link til Idrettens Office 365 på Klubbadmin.no
 • Melding om valg av medlemssystem i KlubbAdmin.

 

30.mars 2021

KlubbAdmin 7.1 ble lansert tirsdag 30. mars 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Rettet feil slik at man nå kan fakturere treningsavgift på gren fra klubbnivå.
 • Ved fakturering med prismatrise på medlemskontingent kan man nå velge "Velg alle medlemskontingenter" og den tar med medlemskontingenter som også har unntak.
 • Ved fakturering får ikke medlemmer med unntak som ikke er tilknyttet en medlemskontingent en faktura.

 

16.mars 2021

KlubbAdmin 7.0 ble lansert tirsdag 16. mars 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Familiekontingent fakturering versjon 2 lansert med utbedringer og varslinger på familierelasjoner som krever justering før fakturering.
 • Enkel fakturering fra medlemsoversikten, mulig å velge en eller flere medlemmer i et egendefinert utvalg for å opprette faktura.
 • Rettet feil med styre og verv fane på gren.
 • Utbedringer samordnet rapportering 2021.

 

1.mars 2021

KlubbAdmin 6.9 ble lansert tirsdag 01. mars 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Epostutsending fra KlubbAdmin vil fra og med 01.03.2021 ha avsenderadresse fra noreply@idrettsforbundet.no, og ikke fra klubbens epost- eller avsenders epost adresse som tidligere.
 • Fødselsdato vises i profilkortet på foresatte og familierelasjoner.
 • Fakturaveiviser har nå mulighet til å vise allidrett ved fakturering av utvalg for idrettslag og bedriftsiderettsgrupper for bedriftsidrettslag

 

23.februar 2021

KlubbAdmin 6.8 ble lansert tirsdag 23. februar 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Det er nå mulig å inkludere foresatte i epost utsending.
 • Opprett faktura viser nå alle grupper, grener og utvalg med medlemmer.
 • Kontaktinformasjon er lagt til på medlemssøknader.
 • Nye spesialfilter: Medlemmer uten familierelasjon og Medlemmer uten mobilnummer
 • Nye kolonner i medlemsoversikt: Utmeldt-dato, Verifisert bruker og PersonId
 • Faktura mal endret slik at navn og adresse på mottaker passer i konvoluttvindu.


16.februar 2021

KlubbAdmin 6.7 ble lansert tirsdag 16. februar 2021 og inneholder følgende oppdatering:

 • Idrettslag kan nå fakturere kontingent med en familierabatt på Klubbnivå.
 • Kontingent for familie kan kun faktureres til medlemmer som inngår i en familie.
 • Mulig å lage en kontingent for familie per periode i oppsett og prisen kan aldri bli mindre enn 100,-
 • Ved fakturering av familiemedlemmer deles prises automatisk på antall medlemmer.
 • Fakturamottaker er automatisk eldst i en familierelasjon dersom det ikke er gjort endringer i familie relasjoner.
 • Det er validering slik at medlemmer som har fått enkelt kontingent ikke kan få kontingent for familie i samme periode.
 • Det er validering slik at man ikke kan fakturere kontingent for familie til samme familie flere ganger.
 • Faktura viser alle familiemedlemmer samt pris per medlem.
 • Fakturasøk kan filtres på medlemskontingent familie samt søk på avgift

Dette er versjon 1 og det er flere utbedringer så vil lanseres i neste versjon senere i februar.

 

4.februar 2021

Lanseringen kommer tirsdag 04. februar og inneholder følgende oppdatering:

 • Idrettslag som står oppført med KlubbAdmin og mangler brukerstedsavtale med Buypass vil nå få opp en melding på forsiden av ka.nif.no hvor de får muligheten til å lese mer om og opprette avtale.
 • Det er nå mulig for leder og daglig leder av idrettslag til å bytte medlemssystem i KlubbAdmin.
 • Fakturaer produsert i KlubbAdmin er nå justert slik at de passer inn i standard brev.
 • Logo flyttet opp i høyre hjørnet slik at navn og adresse på medlem blir riktig plassert.
 • Vannmerket "Registrert" er fjernet på fakturaer som ikke er betalt i handlekurven og utsendinger.

 

19.januar 2021

Lanseringen kommer tirsdag 19. januar og inneholder følgende oppdatering:

 • Fjernet lenken til den gamle medlemssystem-versjonen
 • Lagt inn lenke til NIF Digital Support
 • Sikkerhetsoppdateringer til løsningen