KlubbAdmin - Historikk - 2020

Releaser og feilrettinger i 2020

15.desember 2020

KlubbAdmin 6.4 slippes tirsdag 15. desember og inneholder tre feil-fikser.

Rettet feilen som gjorde at epost utsendinger ikke sendte til både epost primær og tillegg. Nå sendes det til begge adresser.
Rettet feilen som gjorde at man ikke fikk fakturert medlem som hadde et unntak for et produkt i flere forskjellige perioder.
Rettet feilen som gjorde at enkelte ikke fikk tilgang til å opprette nye tilganger for IO365 løsningen.

NB: Det nærmer seg med stormskritt et nytt år og vi minner om at det eldste KlubbAdmin medlemssystemet blir stengt. Fra og med 01.01.2021 så er det kun den nye versjonen av medlemssystemet som må benyttes.

 

17.november 2020

Oppdatering av KlubbAdmin 17. november inneholder ny funksjonalitet og feilrettinger.

Innhold
Mulighet til å melde ut fra faktursøket - som medlemsansvarlig kan du nå melde direkte ut fra fakturasøket. I stedet for å skifte mellom medlem og faktura kan du i fakturasøket merke den eller de personen som skal meldes ut (og ev krediterer krav) og klikke meld ut.
Vi har lagt ut en reply to adresse når du sender ut epost meldinger til medlemmene. Dette for å forhindre at enkelte adresser ikke mottar epostene som sendes ut. Pr nå kan du kun velge blant eksisterende adresser, i neste oppdatering skal vi legge til rette for at medlemsansvarlig kan legge til en hvilken som helst adresse.
Fikset feilen som gjorde at du ikke fikk lastet ned reskontrooversikten pr medlem

 

20.oktober 2020

Oppdateringen slippes tirsdag 20. oktober og inneholder primært bugfiks i faktureringstejnesten og endringer under varsler.

Innhold

 • Utbedret varslinger med mer info (medlemssøknader)
 • Vise fødselsdato under varsler i KA
 • Avgifter viser nå korrekt kontonummer som er tilknyttet klientkonto i Buypass Payment Manager
 • Rettet feil i fakturering
 • Rettet en feil som gjorde at man innlogget som allidrett ikke fikk purret på betalingskrav.

 

25.september 2020

Det er i dag, 25 september sluppet en ny oppdatering av medlemssystemet i KA. Oppdateringen inneholder bugfiks.

Innhold

 • Ved fakturering av andre avgifter, ville alle personer som lå i grunnlaget få alle avgiftene som ble fakturert uavhengig av hvilke utvalg vedkommende lå i. Denne feilen er nå utbedret og fakturawizarden tar hensyn til hvilke utvalg som faktureres.
 • Eksport av fakturasøket har ikke tatt med seg primær mobil på person. Dette er nå utbedret.
 • Vi har lagt inn dato på filene i dokumentarkivet slik at man vet når de forskjellige filene er lagt inn.
 • Vi har flyttet fanen for brukerstedsavtale lengst til høyre under fakturering - innstillinger.

 

22.september 2020

KlubbAdmin 6.0 blir lansert 22.09.20 og inneholder primært feilfikser i medlemssystemet.

Innhold

 • Rettet feilen som gjorde at eksport av fakturaer i nye løsningen ikke tok med seg fakturaer fra gammel løsning ved søk på betalt dato.
 • Fjernet menypunktet "betalingsstatus" da vi har erstattet med funksjonalitet i fakturasøket.
 • Rettet en feil i fakturasøket "grupper på avgifter" som gjorde at man ikke fikk listet ut mer en 10 avgifter på siden.
 • Utbedret filtrene i fakturasøket slik at fakturatype og avgift vises i henhold til valgte avgifter (og ikke alle samtidig).
 • Rettet feilen som gjorde at avsender epost på fakturaen var klubbens adresse selv om man sendte ut på vegne av grenen(aktiviteten).

 

25.august 2020

KlubbAdmin 5.9 kommer ut tirsdag 25. august og inneholder primært bugfiks.

Innhold

 • Rettet feilen som gjorde at man ikke fikk skrevet ut fakturaer fra fakturaloggen.
 • Rettet feilen som gjorde at man ikke fikk sendt fakturakopi.
 • Rettet feilen som gjorde at man ikke fikk lastet opp filer i dokumentarkivet.
 • Lagt til flere felt i bilagsrapporten. Nå skal dere få med KID og betalt dato.
 • Rettet feilen som gjorde at rapporten ikke tok hensyn til hvilken periode som var valgt.
 • Endret feilmelding ved innsending til Brønnøysund. Denne skal nå være mer forståelig for bruker dersom innsending feiler.
 • Rettet feil ved fjerning av online betaling, slik at denne nå hindrer online betaling av betalingskrav.
 • Diverse kosmetiske endringer.
 • Ny funksjon
 • Ny funksjon i KlubbAdmin under innstillinger for innmelding - Mulighet for å fjerne knappen for utmelding i Min idrett.

 

2.juli 2020

Oppdatering ble sluppet torsdag 2. juli og inneholder primært feilrettelser.

Innhold

 • Momskompensasjon - Vi har endret løsningen slik at de som står registrert med forretningsfører nå kan søke om mva kompensasjon (Frist 15. august)
 • Søknadsordning OIK - Søknadsperioden er stengt og det oppfordres til å sende epost til OIK. Informasjon oppdatert på nettsiden.
 • Distribusjon epost/ sms - Ved sending av sms vil det nå stå avsender navn (person eller idrettslag) og det skal være mulig å respondere på meldingen.
 • Fikset en feil i filteret avgifter under fakturasøket. Den lister nå ut alle avgifter som er opprettet uavhengig av organsiasjonsledd (klubb eller gren). Det gjenstår fortsatt noe jobb her når det kommer til samlefakturaer og avgrensning på avgifter. Dette må oppdateres i en senere lansering.
 • Fjernet listen over navn på personer som ikke vil få en faktura etter at man har sendt ut faktura fra medlemssystemet.

 

16.juni 2020

KlubbAdmin 5.7 lanseres tirsdag 16. juni og inneholder feil-fikser i medlemssystemet.

KlubbAdmin medlemssystem

Ved innlogging til ka.nif.no, vil det ligge en melding om at denne versjonen skal legges ned fra 31.12.2020.

KlubbAdmin som medlemssystem skal IKKE legges ned, men det betyr den eldste versjonen av KlubbAdmin skal avvikles. NIF Digital har tilbudt både ny og gammel løsning side om side i dagens KlubbAdmin-portal. Fra og med 01.01.2021 skal alle idrettslag som benytter KlubbAdmin som medlemssystem, bruke den nye versjonen.

De samme medlemsdata er tilgjengelig, og du vil finne betalingskrav utstedt i gammel versjon i den nye versjonen. Det er også mulig å kreditere og purre på krav fra gammel løsning. Du behøver ikke foreta deg noe ved overgang til ny løsning. Benytt toppmenyen for navigering.


Feilfiks

 • Filteret for unntak kan nå kombineres med å bla nedover i organisasjonsstrukturen i venstremenyen. Står du på en gren viser filteret de unntakene som er registrert på grenen.
 • Det er nå mulig å kreditere treningsavgifter og andre avgifter fra gren-nivået.
 • I fakturasøket har vi rettet en feil som gjorde at søk på fakturadato fra - til ikke tok hensyn til til-datoen.

Annet

 • Bilagsrapporten tar nå med seg alle undergrupper/ grener ved eksport fra klubb-nivå.
 • I faktura-historikken er det implementert send fakturakopi og krediteringer, slik at det fra fakturasøket er mulig å se når og til hvem det ble sendt kopi eller kreditering
 • Det er lagt inn flere skillelinjer mellom utvalgene i "opprett utvalg", slik at det er enklere å se hvilke utvalg som hører til hvor i strukturen (klubb-gruppe-gren).

 

21.april 2020

Oppdateringen blir sluppet tirsdag 21. april og inneholder kun noen få endringer i medlemssystemet.

 • Rettet en feil som gjorde at fakturaer ikke gikk ut om man manglet e-post avsender eller betalingsfrist under fakturainnstillinger. Du blir nå bedt om å oppgi disse om de ikke eksisterer før du fakturerer, krediterer, purrer eller sender fakturakopi.
 • Rettet en feil i bilagsrapporten som gjorde at krediterte krav dukket opp her.
 • Rettet en feil i Excel rapporten som gjorde at kun gebyrene fra onboarding ble presentert i kolonnen for gebyr. Nå hentes alle gebyr.
 • Rettet en feil som gjorde at feltene i momskompsøknaden kom i feil rekkefølge i pdf nedlastingen.

 

31.mars 2020

Versjon 5.5 lanseres 31. mars og inneholder primært feilfiks i idrettens medlemssystem og samordnet rapportering.

Feilfikser

 • Rettet en feil under opprettelse av faktura hvor dropdown for valg av avgiftstype ble veldig kort.
 • Rettet feilen som gjorde at man fikk feilmelding når man byttet funksjon under styre og ledelse.
 • Rettet feilen som gjorde at man ikke fikk sendt epost med vedlegg større enn 1MB.
 • Rettet feilen i fakturasøket hvor det stod ingen periode. Nå henter den perioden fakturaen er opprettet i.
 • Rettet feilen som gjorde at man ikke sjekket om en person hadde fått samme treningsavgift tidligere.

Annet

 • Noen mindre justeringer av innholdet til samordnet rapportering 2020.
 • Lagt til noen flere kolonner i Excel rapporten som kan tas ut fra fakturasøket.
 • Lagt til søk/ filtrering på betalt dato i fakturasøket.

 

11.mars 2020

KlubbAdmin 5.4 slippes onsdag 11. mars og inneholder ny funksjonalitet og feilfikser i idrettens medlemssystem, samt oppdateringer til årets Samordnet rapportering.

Innhold

Samordnet rapportering

Viktig! Alle idrettslag som skal søke om mva-kompensasjon må være registrert i frivillighetsregisteret. I Samordnet vil det nå være en sjekk på om idrettslaget er registrert her for å kunne gå videre i søknadsskjemaet. For de som ikke ligger registrert i frivillighetsregisteret så må dette gjøres før man kan sende inn mva søknaden. For de som ikke er registrert kan man gå inn på organisasjon - andre opplysninger til BRREG og huke av for at man vil bli grasrot-mottaker og så sende endringsmeldingen til BRREG.
Avgrensningspunkter synlige for alle idrettslag. For alle som skal søke om mva-kompensasjon så vil man uavhengig om man har over eller under 5 millioner i brutto driftskostnader ta stilling til de 5 avgrensningspunktene i søknaden.

Endret status på søknader under 5 millioner fra "godkjent" til "registrert".

Feilretting samordnet

Rettet en feil som gjorde at det så ut som man fikk valideringsfeil ved lagring av BRREG fanen i Samorndet.

Idrettens medlemssystem

 • Send faktura på nytt - Ny funksjonalitet for de som ønsker å sende en fakturakopi til medlemmet. Kan kun sendes til betalingskrav som ligger til forfall eller har forfalt og må ikke forveksles med purringer.
 • Krediter betalte 0,- krav i løsningen - Idrettslaget kan nå kreditere 0,- fakturaer (som er stemplet som betalt) i fakturasøket.
 • Ved fakturering av enkle varelinjer (ikke prismatrise) så vil personer med unntak ikke tas med i faktureringen såfremt ikke tilsvarende avgift på unntaket også er valgt med i grunnlaget.
 • Distribusjon - send melding (sms/ Epost).
 • Rettet en feil som gjorde at sendinger med mer enn 1000 mottakere måtte deles opp i flere utsendinger.
 • Rettet en feil som gjorde at mottakerlisten så mye mindre ut enn det reelle antall mottakere faktisk var i sendingsloggen.
 • Lagt til leveringsrapport på utsendelsene slik at idrettslaget vet hvem som har mottatt sendingen.

Feilretting idrettens medlemssystemer

 • Rettet en feil i eksport av fakturaer fra fakturasøket. Denne jobben så ut til å kjøre ferdig, men brukeren fikk aldri noen fil.
 • Rettet en feil som gjorde at man kunne fakturere samme person den samme treningsavgiften flere ganger.
 • Rettet en feil som gjorde at medlemmer som var fakturert familiekontingent i gammel løsning også kunne få en familiekontingent i den nye løsningen.
 • Rettet en feil som gjorde at bedriftsidrettslag ikke fikk fjernet bedriftsiderettsgrupper fra oppsettet.
  + Flere mindre endringer.

 

20.februar 2020

KlubbAdmin 5.3 blir lansert torsdag 20. februar. I denne versjonen er det kun optimalisering av ytelse som blir lansert.

 

4.februar 2020

Releasen blir sluppet tirsdag 4. februar og inneholder primært feilfiks og tilrettelegging av fakturering. Faktureringtjenesten åpnes for alle onsdag 5 februar.

Innhold

 • Nytt spesialfilter, medlemmer som ikke er fakturert medlemskontingent. Filtrer ut alle medlemmer i idrettslaget som ikke har mottatt betalingskrav på medlemskontingent.
 • Fikset feilen i filteret for medlemmer med fremvist politiattest som gjorde at attester eldre enn 3 år ikke dukket opp i filtreringen.
 • Fikset en feil i fakturautsendelsen som gjorde at ikke alle mottok E-posten med betalingskravet.
 • Fikset en feil som gjorde at betalte fakturaer hadde feil beløp i utestående.
 • Fikset en feil med betalingskrav som ikke lot seg kreditere.
 • Fikset en feil i sms utsending via distribusjons modulen.
 • Rettet en feil som gjorde at man fikk feilmelding ved opprettelse av nye utvalg.
 • Rettet en feil som gjorde at skriv ut faktura ikke fungerte ved mange utskrifter.
 • Rettet en feil i bilagsrapporten.
 • Rettet en feil i eksport av medlemsdata i fakturasøket.
 • Lagt på infoboks om hvordan man skrur av/ på fakturering med prismatrise eller enkle varelinjer.
 • Fødselsdato synlig på person under varsler (når medlemmet har meldt seg inn selv).
 • Rettet feil på medlemskort som kan lastes ned på person ved betalt medlemskontingent.

15.januar 2020

Oppdateringen ble sluppet onsdag 15 januar og inneholder ny funksjonalitet og bug-fiks i idrettens medlemssystem.

Ny funkjsonalitet

 • Fakturering av enkle varelinjer - Idrettslaget kan nå velge om de ønsker å fakturere ved bruk av prismatrise eller enkle varelinjer. Merk at man ikke kan benytte både prismatrise og enkle varelinjer i samme organisasjon, men man kan f. eks velge matrise i idrettslaget og enkle varelinjer på treningsavgiften.
  Man velger hvilket oppsett man ønsker under innstillinger - generelt under fakturering.
 • Du kan nå fjerne enkeltrader fra faktureringen dersom du ikke skal ha med personer i utvalget.
 • Endret minimumsprisen på en kontingent til 50,- i tråd med vedtaket på idrettstinget.
 • Sett organisasjon som favoritt - Jobber du med flere idrettslag kan du nå velge favoritt. Det vil si at valgt favoritt er den organisasjonen du alltid vil logge deg inn som når du starter en ny sesjon.
 • Du vil nå kunne se hvilken organisasjon du jobber med ved siden av navnet ditt etter innlogging. Vi har også lagt ved organisasjonsleddet i parentes slik at det blir enkelt å se forskjell på gruppe/ gren og utvalg).
 • Optimalisering av faktura-wizarden.
 • Fjernet samtykke fra medlemssystemet, både på profilkortet og filtrering.

Feilrettinger

 • Fikset en feil i fakturasøket som ikke genererte treff på fakturalinjer når du navigerte deg nedover i organisasjonsstrukturen.
 • Fikset feilen som gjorde at du ikke fikk slettet eldre avgifter.
 • Fikset en feil i utsending av epost ved fakturering.