ballek.jpg

Viktig informasjon til idrettslag om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet. Nye bestemmelser trer i kraft 25. mai i Norge.

Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet får betydning for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Vi har samlet informasjonen som idrettskretser, særforbund og idrettslag trenger.

Det innføres en felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018, ofte benevnt GDPR (General Data Protection Regulation). En ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten er første steg på veien, vedtatt av Idrettsstyret 14. desember 2017. Den erstatter de gamle retningslinjene for databehandling i idretten fra 2004.

Klikk her for å lese om GDPR: