skoyter3.jpg

Faktura for SMS-tjenester

Fakturering for bruk av SMS i 2023

Alle idrettslag som har benyttet SMS-utsending i våre tjenester, vil motta en faktura for dette i løpet av kort tid. Se priser på våre tjenester.

Har du spørsmål knyttet til dette?

Kontakt NIF Digital Support