Hockey5.jpg

Rabattordning for utstedelse av familiekontingent

I dagens løsning av medlemsregisteret så finnes det ingen mulighet for å sette én  avgift (pris) for fakturering av rabattert medlemskontingent for familier. NIF Digital jobber med en alternativ løsning slik at idrettslagene vil ha mer fleksibilitet i hvordan denne avgiften opprettes og faktureres.

Som tillegg til eksisterende funksjonalitet jobbes det med en løsning hvor man skriver inn en sum under avgifter, som igjen vil splittes på antall familiemedlemmer som finnes i familierelasjonen. Løsningen vil inneholde nødvendig validering i henhold til kravet om at alle medlemskap skal være personlige og på minimum 50,- pr person. Ved bruk av dette alternativet for fakturering vil medlemsansvarlig få beskjed i løsningen hvis man ikke er innenfor kravet.  
Løsningen vil i stor grad basere seg på funskjonalitet som fantes i den eldre versjonen av medlemsregisteret for de som kjenner den.

Viktig: Funskjonaliteten er under arbeid og vil dessverre ikke være klar til bruk fra 1. januar. Vi jobber mot en lansering i slutten av januar/ begynnelsen av februar. Vi vil selvfølgelig varsle på denne siden når vi nærmer oss løsning og dere kan ta det i bruk.

Fakturering KlubbAdmin

Ta i bruk idrettens medlemssystem

Da gjenstår det bare å ønske alle idrettslag og medlemmer en riktig god jul!