YOG11.jpg

Inkluder foresatte i e-postutsending

Inkluder foresatte ved utsending av epost, flere filter og flere muligheter ved fakturering.

 

Det er nå mulig å inkludere foresatte i epost utsending.

image9yo6.png

 

Opprett faktura viser nå alle grupper, grener og utvalg med medlemmer.

imagegaafd.png

 

Kontaktinformasjon er lagt til på medlemssøknader.

image8sl1.png

 

Nye spesialfilter: Medlemmer uten familierelasjon og Medlemmer uten mobilnummer

imagef2kjr.png

 

Nye kolonner i medlemsoversikt: Utmeldt-dato, Verifisert bruker og PersonId

image05qkf.png