JesperSaltvikPedersen_FotoGeirOweFredheim.jpg

Endringer i KlubbAdmin

KlubbAdmin ble lansert til produksjon med følgende endringer

Tydeliggjøre kostnader ved bruk av SMS ved invitasjon til innmelding

sms-kost.png

Fjernet "Registrer ny person"

Nye medlemmer skal oppstå gjennom innmeldingsløsningen https://medlemskap.nif.no. Bakgrunnen for dette er skjerpede krav til datakvalitet:

  • Sikre validering med fødselsnummer.
  • Unngå duplikater.
  • Unngå at barn blir registrert uten foresatte.

Dersom medlemmet av ulike grunner ikke kan registrere seg selv:

Kontakt NIF Digital Support

 

Dataminimering

  • Skjule informasjon om utmeldte medlemmer.

 

Fjernet Min idrett-relasjoner

Merk: Dette må ikke forveksles med familierelasjon i KlubbAdmin.