Idrettslaget kan nå se og behandle varsler for alle nivåer.
Idrettslaget kan nå se og behandle varsler for alle nivåer.

Endring av varsling i KlubbAdmin

Nå kan idrettslaget behandle varsler for alle nivåer

Varsler fra gruppe- og grennivå vises nå for klubbleddet, i tillegg til klubbleddets egne varsler.

Tidligere måtte en del varsler behandles på gruppe- og grennivå (f. eks. medlemssøknader til gren).

Varsler ble ofte liggende ubehandlet på gruppe- og grennivå, derfor har NIF måtte endre hvordan varsler vises i KlubbAdmin.

Dette ble endret i en oppdatering 7. juni 2022. Idrettslagene vil derfor oppleve et økt antall varsler. Disse må behandles av idrettslaget.