Utleverer NIF data til andre?

Er dataene mine trygge hos NIF? Blir medlemsdata solgt til andre?

Utleverer NIF data til andre?                                               

Ja, men bare til de som har godkjent integrasjon, samt til offentlige myndigheter når de har hjemmel for innhenting av opplysningene. Et eksempel er kommersielle leverandører av medlemssystemer. Kommersielle aktører har ikke lov til å videreselge medlemsinformasjon fra NIF.

Det utleveres kun medlemsinformasjon til den kommersielle aktøren som idrettslaget har en avtale med.

 

Er dataene mine trygge hos NIF?

NIF jobber systematisk med sikkerhet og har etablert gode rutiner for håndtering av personopplysninger. NIF sikrer også at krav til informasjonssikkerhet er stilt til tredjeparter som har integrasjonsavtale med NIF, og at disse må bekrefte at de oppfyller kravene.

 

Selger NIF mine medlemsdata til andre?

Nei.

Fikk du svar på det du lurte på?