Opprydding medlemskap

Idrettslaget har mottatt en e-post som omhandler feil i medlemssøknad i KlubbAdmin. Hva skal idrettslaget gjøre?

Det var tidligere en feil i KlubbAdmin som gjorde det mulig å opprette medlemmer på gruppe- og grennivå, uten at de fikk medlemskap i selve hovedlaget (klubb-nivå).

Feilen lå i behandlingen av medlemssøknader i KlubbAdmin, og den er nå rettet. 

Som følge av denne feilrettingen har NIF måttet rydde opp de medlemmer det gjelder. Dette kan medføre at antall medlemmer i klubben har endret seg. 

Nyinnmeldte medlemmer finnes under "automatisk innmeldte" i KlubbAdmin (se skjermbilde lenger ned). NIF anbefaler at idrettslaget tar en gjennomgang og ser at medlemskapene stemmer.

Idrettslag som har medlemssystem fra kommersiell leverandør vil også kunne se dette i KlubbAdmin.

Medlemskapene som blir opprettet, blir oversendt til de kommersielle leverandørene. Hvordan dette synliggjøres i hver enkelt løsning, må idrettlaget ta med sin leverandør.

 

Hva må idrettslaget gjøre?

  • Idrettslag med vedtatt forenklet lovnorm må sjekke at de fortsatt oppfyller kravet til å ha dette (færre enn 75 medlemmer)
  • Dersom idrettslaget allerede har fakturert medlemskontingent inneværende år, sjekk om det er nye medlemmer som skal faktureres

Utover dette, behøver ikke idrettslaget å foreta seg noe. 

Har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med NIF Digital support.