Hvorfor er det viktig å velge medlemssystem?

Dersom idrettslaget ikke har meldt til NIF hvilket medlemsystem de bruker, vil en melding vises i KlubbAdmin. Hvordan få denne meldingen til å forsvinne?

For å få fjerne denne meldingen, må det bekreftes til NIF hvilket medlemssystem som benyttes. Se her hvordan dette gjøres.

For at NIF skal kunne tilby gode tjenester til idrettslag, idrettskretser og særforbund, samt få en god oversikt over hvordan det "står til" i norsk idrett, er det avgjørende at idrettslagene bekrefter valgt medlemssystem. 

Selv om idrettslaget har brukt KlubbAdmin i en årrekke, skal det likevel bekreftes til NIF.

Hvorfor er det viktig å bekrefte medlemssystem til NIF

  • Idrettslaget oppfyller kravene i forskriften som er vedtatt av Idrettsstyret.
  • Oppfyller idrettslagets lovnorm, §3.
  • Sikrer at medlems- og personinformasjon ikke kommer på avveie.
  • Automatisert Samordnet rapportering og færre opplysninger som må oppgis.
  • Mulighet for nye digitale løsninger som kan tilbys idrettslag.
  • NIF kan tilby korrekte data til myndigheter og organisasjonsledd som jobber med medlems- og aktivitetstall.
  • Meldingen i KlubbAdmin forsvinner 😊

Fikk du svar på det du lurte på?