Hvordan melde hvilket medlemssystem idrettslaget bruker?

NIF har en selvbetjeningsløsning for valg av medlemssystem, for alle idrettslag.

Den som har lederfunksjon i styret, eller er ansatt som daglig leder, må logge seg inn i KlubbAdmin og foreta registreringen.

Merk: Før idrettslaget bytter til et medlemssystem fra en kommersiell leverandør, må idrettslaget ha en avtale med denne leverandøren.

 

  1. Den som er leder av idrettslaget (eller daglig leder), logger seg inn i KlubbAdmin, direktelink: https://ka.nif.no/OrgSolutionUsage
  2. Velg medlemssystem fra nedtrekkslisten.
  3. Lagre og vent på bekreftelse pr e-post. 

Merk: Dersom idrettslaget har valgt medlemssystem fra kommersiell leverandør, må leverandøren også bekrefte. E-post med bekreftelse av valgt medlemssystem kan derfor ta noe lenger tid.

 

Medlemssystemet idrettslaget ønsker å bruke ligger ikke i listen?

Det betyr at idrettslaget må velge et annet medlemssystem, fra en leverandør som har godkjent integrasjon med NIF. 

 

Idrettslaget bruker en særforbundsløsning. Er det godkjent?

Ta kontakt med ditt særforbund og spør. Hvis ikke, spør om det er planer for integrasjon mot Idrettens Sentrale Database (ISD).

 

Bekreftelse på valg av medlemssystem uteblir?

Dersom du etter en tid ikke har mottatt bekreftelse på valg av medlemssystem, sjekk i KlubbAdmin om idrettslaget står oppført med riktig medlemssystem. Hvis ja, behøver du ikke gjøre noe mer. Det har trolig skjedd en liten feil i arbeidsflyten som skulle sende e-posten. Du trenger ikke foreta deg noe mer. 

Dersom idrettslaget har valgt medlemssystem fra kommersiell leverandør, kan det være at leverandøren enda ikke har bekreftet forespørselen.

 

Fikk du svar på det du lurte på?