Hvem bestemmer hvilket medlemssystem idrettslaget skal bruke?

Det er styret i idrettslaget som skal bestemme dette.

For å melde til NIF hvilket medlemssystem idrettslaget har valgt, må den som har Leder- eller Daglig Leder-funksjon i idrettslaget logge seg inn i Min idrett og velge medlemssystem derfra.

Grunnen til at kun den som har Leder- eller Daglig Leder-funksjon får gjøre dette, er for å unngå merarbeid for både for idrettslaget, NIF og ev. kommersiell leverandør.

Det har hendt at andre styremedlemmer har foretatt dette valget, uten å være inneforstått med konsekvensene av et slikt valg.

Fikk du svar på det du lurte på?