Bytte medlemssystem - hva må vi tenke på?

Idrettslaget ønsker å bytte medlemssystem midt i året. NIF legger ingen føringer for når og hvor ofte idrettslaget bytter medlemssystem. Det er imidlertid en del idrettslaget må være oppmerksom på.

Medlemskontingent for inneværende år er fakturert. Er det mulig å bytte medlemssystem likevel?

Ja, det er mulig. Det anbefales å kreditere de krav som ikke har blitt betalt, for så å fakturere dem på nytt i det nye medlemssystemet. Ved et bytte av medlemssystem, mister idrettslaget mulighet til å oppdatere opplysninger fra medlemssystemet umiddelbart.

 

Idrettslaget valgte feil og ønsker å bytte tilbake?

Idrettslaget kan bytte medlemssystem så ofte de selv ønsker. Men ved bytte  til eller mellom kommersielle leverandører, trenger leverandøren å åpne for lese- og skrivetilgang mellom medlemssystemet og NIF. 

Dersom slik tilgang mangler, ta kontakt med leverandøren.

 

Skal medlemmer meldes ut av det "gamle" medlemssystemet?

Nei. Utgangspunket er at medlemsdata er synkronisert. Idrettslag som benytter kommersiell leverandør kan logge inn i KlubbAdmin og se om medlemstallet stemmer overens. Det er KlubbAdmin som er fasiten på antall tellende medlemmer i idrettslaget (forutsatt at de har betalt medlemskontingent).