Bytte medlemssystem - hva må vi tenke på?

Idrettslaget ønsker å bytte medlemssystem midt i året. NIF legger ingen føringer for når og hvor ofte idrettslaget bytter medlemssystem. Det er imidlertid en del idrettslaget må være oppmerksom på.

Medlemskontingent for inneværende år er fakturert. Er det mulig å bytte medlemssystem likevel?

Ja, det er mulig. Det anbefales å kreditere de krav som ikke har blitt betalt, for så å fakturere dem på nytt i det nye medlemssystemet. Dette fordi medlemssystemet man velger seg bort fra vil miste lese- og skrivetilgang innen 30 dager. (Dette kan variere fra medlemssystem til medlemssystem, ta kontakt med din leverandør for sikkerhets skyld).

 

Idrettslaget valgte feil og ønsker å bytte tilbake?

Ved bytte av medlemssystem flere ganger innenfor en 30-dagers-periode, kan idrettslaget oppleve at det plutselig står uten medlemssystem. Dette fordi automatiserte prosesser sørger for riktige tilganger til medlemsdata for leverandørene. Dersom idrettslaget har valgt feil, eller ønsker et nytt bytte innenfor overgangsperioden, bes de kontakte NIF Digital support for manuell håndtering.

 

Skal medlemmer meldes ut av det "gamle" medlemssystemet?

Nei. Utgangspunket er at medlemsdata er synkronisert. Idrettslag som benytter kommersiell leverandør kan likevel logge inn i KlubbAdmin og se om medlemstallet stemmer overens. Det er KlubbAdmin som er fasiten på antall medlemmer i idrettslaget.