Sende ut flere betalingskrav samtidig – samlefaktura

Det er fullt mulig å fakturere f.eks. både medlemskontingent og treningsavgift samtidig slik at alt kommer inn på en og samme faktura.

Dersom dere ønsker at medlemmet skal få flere avgifter inn på en og samme faktura, noe som vil spare klubben penger dersom medlemmet betaler med KID, må dere først ha laget alle avgiftene dere ønsker å sende ut.

Deretter gjør klubben følgende:

 1. Gå inn på «opprett faktura», under fakturering.
 2. Gjør klar første avgift ved å velge avsender, periode, avgift og ev. utvalg
 3. Trykk på «legg til avgift»
 4. Gjør klar neste avgift ved å velge avsender, periode, avgift og ev. utvalg
  • Gjenta dette til du har fått med alle avgiftene du ønske
 5. Trykk på «neste»
 6. Kontroller at alle oppført skal ha kontingenten.
  • Dersom noen har flere enn 1 varelinje vil de få én samlefaktura
 7. Trykk «neste»
 8. Legg til fakturatekst
  • Dette hentes automatisk dersom dere allerede har lagt inn noe på fakturainnstillingene
 9. Legg til «fra adresse»
  • Dette er fordi e-posten må komme fra noen.
  • Dette hentes automatisk dersom dere allerede har lagt inn noe på fakturainnstillingene
 10. Velg betalingsfrist
  • Dette hentes automatisk dersom dere allerede har lagt inn noe på fakturainnstillingene. Standard er 14 dager frem i tid.
 11. Velg hvordan du vil distribuere fakturaen:
  • E-post til medlemmet sendes automatisk: denne anbefales på, så lenge det ikke er en gratis kontingent, fordi medlemmet bør få et varsel om fakturaen.
  • Send betalingskrav (PDF med KID) som e-postvedlegg til medlemmet: da vil medlemmet få fakturaen i e-posten, og vil ikke måtte gå inn på Minidrett.
  • Send meg uttrekk av betalingskrav (PDF med KID) for alle: da får du tilsendt en e-post med alle fakturaene, disse kan f.eks. skrives ut og postlegges
  • Send meg uttrekk av betalingskrav (PDF med KID) for mottakere uten e-post: da får du tilsendt en e-post med fakturaen til alle de som ikke har blitt registrert med e-post adresse, disse kan f.eks. skrives ut og postlegges.
  • SMS: da sendes det ut en SMS varsling om at faktura er sendt. Obs. det er en kostnad ved å sende ut SMS.
 12. Trykk på «Send faktura»
 •  

Faktura er nå send i køen, og vil i løpet av kort tid havne hos medlemmene.

imagevpbwo.png