YOG7.jpg

IMS fakturapåminnelser

IMS teamet vil med dette informere om at vi i løpet av kort tid vil skru på funksjonalitet for fakturapåminnelser. Når funksjonaliteten skrus på, vil systemet sende ut betalingspåminnelser til fakturamottaker basert på innstillingen på profilen til idrettslaget.

Alle idrettslag har selv muligheten til å angi hvor mange ganger systemet skal sende ut påminnelser på ubetalte fakturaer etter forfall, systemet vil stoppe å sende ut påminnelser når det definerte antallet er sendt ut. Merk at vi i denne omgang kun sender ut påminnelser, det vil ikke være mulighet på nåværende tidspunkt å pålegge gebyr for påminnelse.

 

Se illustrasjon som viser hvordan dette settes opp i systemet.  Har dere behov for bistand eller spørsmål ta kontakt med NIF Digital support. 

 

IMS fakturapåminnelser