Idrettens medlemssystem (IMS) er et medlemssystem som egner seg spesielt for særidrettslag, og er foreløpig kun tilgjengelig for disse.