Oppdatering 31.01.22

31.jan 2022 - Idrettsoppgjør ble oppdatert med følgende endringer

  • Endringer og feilrettinger relatert til at kontonummer må tilhøre innsenderen for krav til orgledd som utbetaler via Buypass:
    • Tydeligere informasjon om dette ved innsending av krav
    • Spesifikk feilmelding dersom man prøver å legge inn kontonummer som tilhører andre
    • Rettet feil som gjorde at dette ikke ble sjekket når mottaker var gruppe for særidrett
  • Teknisk vedlikehold