Oppdatering 26.01.22

26.jan 2022 - Idrettsoppgjør ble oppdatert med følgende endringer

  • Rettet en feil som gjorde at diett med overnatting ikke kunne legges inn.