Oppdatering 13.09.22

13.sep 2022 - Idrettsoppgjør ble oppdatert med følgende endringer

  • Mer informasjon om utbetalinger i Buypass Payment Manager (hva kravet gjelder, org.ledd som har utbetalt)
  • Rettet en feil der man ikke kunne endre kjøretøytype når honorarbrøk var benyttet.
  • Diverse teknisk vedlikehold.