Person

Det er enkelt å sende inn et refusjonskrav i Idrettsoppgjør.

 • Gå til idrettsoppgjor.nif.no og logg inn med Idrettens ID
 • Fra forsiden, velg "Opprett nytt krav"
 • Fyll ut skjemaet
  • Hva gjelder kravet?
  • Til hvilke organisasjoner skal kravet sendes?
  • Ditt kontonummer
   • Merk: Kontonummer må være ditt. Ellers vil innsending av skjemaet feile

 • Fyll videre ut skjemaet med aktuelle refusjonskrav

 • Når skjemaet er ferdig utfylt, velg mellom "Lagre som kladd" for innsending senere, eller klikk "Send" for å sende nå

 

Vanlige feil og hvordan løse dem

 

"Ingen data tilgjengelig" - det kan være typer refusjoner idrettslaget ikke tillater, og utfylling av skjemaet feiler.

Løsning: Kontakt idrettslaget

 

"Feltet er obligatorisk" - det kan være at skjemaets gyldighetsdato er utenfor din registreringsdato.

Løsning: Forsøk å sette dagens dato. 

 

"Filen kunne ikke lastes opp" - Filen som forøskes lastes opp i skjemaet er av feil format.

Løsning:  Velg et annet filformat (følgende filformat er gyldige: BMP, JPG, PNG, GIF eller PDF).