Administrere refusjonskrav

Det er tre steg knyttet til å behandle et refusjonskrav. Godkjenne, signere og utbetale.

Mangler du tilgang til å utføre dine oppgaver, ta kontakt med leder i idrettslaget. For å godkjenne og/eller signere et refusjonskrav, må innlogget bruker ha funksjonen "Fullmakt utbetaling Idrettsoppgjør". 

Se tilgangsmatrise Idrettsoppgjør hvilke funksjoner som har tilgang til hvilke funksjoner.

Merk: Det er alltid to personer som skal signere et refusjonskrav.

 

Steg 1 - Godkjenne et refusjonkrav

 • Logg inn i Idrettsoppgjør med Idrettens ID
 • Fra forsiden -> velg "Behandle krav"
 • Søk frem og åpne refusjonskrav som skal behandles
 • Klikk "Godkjenn"

Steg 2 - Signere refusjonskrav for utbetaling

 • Logg inn i Idrettsoppgjør med Idrettens ID
 • Fra forsiden -> velg "Behandle krav"
 • Søk frem og åpne refusjonskrav som skal signeres
 • Klikk på knappen "Signer for utbetaling"

NB: Det er også mulig å endre utbetalingsmåte

 

Steg 3 - Utbetaling 

Selve utbetalingen av et refusjonskrav foregår enten manuelt fra bank, som remitteringsfil eller gjennom Buypass Payment Manager (anbefales). 

 

Dersom Buypass Payment Manager er valgt for utbetaling

Den som skal sende refusjonskravet til utbetaling, må være administrator i Buypass Payment Manager.

 • Logg inn i Idrettsoppgjør med Idrettens ID
 • Fra forsiden -> "Behandle krav"
 • Velg refusjonskravet som skal utbetales
 • Klikk "Utbetaling fra Buypass"

 

Se videoveiledning for administrasjon av refusjonskrav