Tidsfrister

Idrettslagene og særforbundene (for krav generert fra TurneringsAdmin) vil klargjøre forventet behandlingstid for et krav. Ettersom behandlingen av et krav kan kreve flere bekreftelser/godkjenninger og utbetaling via bank, vil det måtte forventes flere dagers behandlingstid. Dersom en utbetaling skal gjøres via et lønnssystem, vil også utbetalingsfrekvensen måtte tilpasses de enkeltes lønningsrutiner.