Mailvarsling

imagegr71y.png

Administrasjon av mailvarsling gjøres fra egen side under Innstillinger i Idrettsoppgjør.

Mailvarsling sendes én gang per dag, når:

  • et krav er godkjent eller avvist av organisasjonsenheten som behandler kravet
  • et krav er utbetalt
  • det er lagt inn en kommentar i kommentarfeltet til et av dine krav

Når en avsender av et krav starter å bruke Idrettsoppgjør, kan man selv bestemme om og hvilke mailer man ønsker å motta ved å skru av og på dette (som vist på skjermbildet over, ved å bruke den blå/hvite-knappen). Dersom det ikke gjøres noen justeringer, vil mailvarslingen sendes til avsenderen av kravet for de fire typene mailer som nevnt over. Mailadressen hentes fra MinIdrett.

Vær oppmerksom på at mail varslinger kan bli stoppet i spam-filter.