Innledning – målsetting

Idrettsoppgjør har som målsetting at:

  • Du skal kunne legge inn og sende et krav om en refusjon for et utlegg, et annet krav du har.
  • Dersom du har et betalt oppdrag knyttet til kamper som styres fra TurningsAdmin, skal dette kravet kunne sendes inn via Idrettsoppgjør med kampdetaljer ferdig utfylt.
  • Du skal motta refusjonen fra organisasjonsleddet til bankkontoen din.
  • Dersom du skal motta en skatteplikt utbetaling, skal du ha trygghet på at kravet er tilstrekkelig dokumentert. Selve lønnshåndteringen gjøres i lokale lønnsystemer, ikke Idrettsoppgjør.
  • Du skal være trygg på at ingen andre enn deg selv kan endre kravet. 
  • Du skal kunne bruke Idrettsoppgjør både på mobil, nettbrett og PC.  

Satsene som benyttes i Idrettsoppgjør, settes av organisasjonsenheten som skal behandle kravet bortsett fra oppgjør som kommer fra TurneringsAdmin hvor satser settes av særforbundet.