Pris på tjenesten

Pris på tjenesten

Prisen på vanlig refusjonskrav og dommerregning.

Vanlige refusjonskrav som er frivillig å bruke:

Manuelle bilagshåndtering koster kr 5,50 kr per krav, som etterfaktureres organisasjonsleddet fra NIF.

Dommerregning med TA-integrasjon er en pålagt tjeneste (f. eks. av et særforbund) som idrettslag må bruke:

Manuelle bilagshåndtering koster kr 5,50 kr per stykk, som etterfaktureres særforbund eller idrettslag fra NIF etter avtale med særforbundet.

Buypass utbetalinger

Utbetaling via Idrettens betalingsløsning, Buypass, koster kr 2,50 per utbetaling som trekkes direkte fra klientkontoen hos Buypass.