Innlogging – hva kreves for å ta Idrettsoppgjør i bruk?

Brukere av Idrettsoppgjør må ha en profil i Idrettens ID.

https://idrettsoppgjor.nif.no/

imagegrdxi.png

 • Organisasjonsledd får tilgang til Idrettsoppgjør via personer som er innehavere av forhåndsdefinerte funksjoner (se brukerveiledningen for organisasjonsledd) i idrettens sentrale database.
 • Når du er logget inn, sjekk opp at du er logget på for "riktig" org. ledd - du finner det i løsningen. Har du flere tilganger, bytter du det også ved å trykke på navnet på org. ledd og trykker deretter på det org. leddet du skal representere.
 • Bruk av Idrettsoppgjør krever at den som har et krav, har en fullverdig profil i Idrettens ID og logger seg inn på løsningen med denne. 
  • De opplysningene som ligger her, hentes fra Min Idrett. Stemmer ikke disse, må du selv inn i Min Idrett og endre de.
  • Man må ikke være medlem i et idrettslag for å kunne sende inn et krav – kun ha profil i Min Idrett.
  • Merk at grunnet strenge personvernsreglement (GDPR) må du selv sørge for at betalende organisasjon får fødselsnummer (11 siffer) for utbetaling dersom relevant.
  • Du har tilgang til Idrettsoppgjør direkte fra Min Idrett.