Hva Idrettsoppgjør ikke er

Hva Idrettsoppgjør ikke er

Idrettsoppgjør er ikke et system med fullverdig funksjonalitet for behandling og innrapportering av lønn og tilhørende rapporteringspliktige ytelser.

  • Brukerne av Idrettsoppgjør vil når det kommer krav inneholdende innberetningspliktige ytelser (personskatt og arbeidsgiveravgift), måtte viderebehandle kravene i sine lokale lønnssystemer.
  • For de som har fungerende refusjonsløsninger med god integrasjon mellom refusjons- og lønnssystemer, er neppe Idrettsoppgjør et godt alternativ.