Teknisk utstyr

Teknisk utstyr

NIF Digital har en selvbetjent nettbutikk hvor ansatte kan bestille PC, mobiltelefoner eller annet teknisk utstyr.

I nettbutikken finner man til enhver tid våre nyeste standardmodeller innenfor flere kategorier.