Nå kan du administrere hele idrettslaget  i én og samme løsning!

Nå kan du administrere hele idrettslaget i én og samme løsning!

  • Med kun én innlogging får du som frivillig tilgang til alle idrettens digitale systemer
  • Få oversikt over idrettslagets oppgaver og andre ting som må håndteres
  • Effektiv medlemsadministrasjon, søknadsprosess av nye medlemmer og rapportering
  • Enkel håndtering av roller og verv i ditt idrettslag
  • Administrer samtykker, reservasjoner og GDPR
  • Behandle: lisenser, overganger og arrangementer 
  • Tilgang til løsninger som er integrert med Idrettens ID