Hvordan skal digitaliseringsløftet gjøre hverdagen enklere?

Med kun én innlogging til idrettens systemer får du nå enkel tilgang til alle de tjenestene du trenger. Hensikten er å bruke kortere tid på administrative oppgaver, og mer tid på idrett.