Hvordan gi tilgang til andre?

Tilganger til de forskjellig teamene kan administreres fra KlubbAdmin.

Tilganger til Office 365 kan administreres av hovedstyrets medlemmer.

Logg inn i KlubbAdmin --> Organsiasjon --> Idrettens Office 365 --> Innstillinger, velg fanen "Tilganger".

 

Følgende roller har automatisk tilgang, og kan gi andre tilgang:

  • Leder 
  • Nestleder
  • Daglig leder
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Styremedlem