Teknisk informasjon

Idrettens ID ivaretar medlemmenes unike identitet gjennom kontroll mot Folkeregisteret.  Målet er en enhetlig autentiseringsløsning for hele norsk idrett. Idrettens ID tilbys også til kommersielle leverandører av produkter og tjenester.

Teknisk dokumentasjon for Idrettens ID finner du her.

  • Unik verifisering av personer med fødselsnummer mot Folkeregisteret.
  • Enkelt og brukervennlig.
  • Single sign-on (SSO) til alle produkter og tjenester som leveres av NIF.
  • Bygget påOpenIDConnect, som er et åpent og standardisert rammeverk for autentisering.

Les også: Slik får du Idrettens ID!